Avaluació: mesures i indicadors Innovació àgil Innovació i canvi Visió i estratègia

7 Trets clau de l’empresa innovadora

L’experiència com a directiu i com a consultor treballant en temes d’innovació i estratègia m’ha permès identificar trets comuns en les empreses que podríem classificar com a “empreses innovadores”, i que han aconseguit crear a la seva organització una “cultura innovadora“.

Empreses innovadores

Em refereixo tant a algunes empreses espanyoles, que podrien ser l’excepció en el seu ambient més proper, en general poc o gens favorable a la innovació. (Veure: Barreres a la innovació). Però en general em refereixo també a empreses europees i nord-americanes amb les que he tingut l’ocasió i l’experiència de col·laborar.

Cultura innovadora

La cultura innovadora es crea amb l’aprenentatge acumulat estructurant i perfeccionant un procés d’innovació i amb moltes experiències d’èxits i errors en els seus projectes i programes d’innovació.

Això pot permetre a les empreses i directius que volen seguir aquest camí, formular-se preguntes i sobretot, les preguntes correctes.

Per a això, l’empresa ha d’estar disposada a considerar la innovació com el seu eix estratègic clau i que busqui sedimentar en la seva organització una cultura innovadora. I també estarà disposada a buscar la seva pròpia resposta a aquestes preguntes, ja que cada organització desenvolupa el seu propi model.

Els 7 trets clau

Imatge1

Aquests trets o característiques comuns es formulen sense un ordre de prioritat, ni en una seqüència determinada, simplement agrupant uns conceptes que les empreses observades, tenen com a prioritaris.

Crear coneixement. Generar idees.

Les empreses innovadores creen coneixement contínuament i generen idees tant sobre nous productes o serveis, com sobre el seu posicionament en el mercat, sobre la marca i també sobre els seus processos interns. El coneixement és entès com a “capacitat per actuar”[1]. I el coneixement es crea a les organitzacions amb processos que han estat descrits per Nonaka i Takeuchi.[2].  La generació d’idees es pot facilitar eliminant barreres i creant un entorn adequat.[3]

Organització que aprèn

Imatge2Un altre tret característic és l’agrupació de tres conceptes: Aprendre com a organització, obertura a l’exterior i orientació al client. Les empreses innovadores aprenen contínuament, sobretot dels seus errors, (l’error no es penalitza), però també de totes les seves experiències i projectes. Aquest aprenentatge està estructurat i s’aprofita en el futur.
S’han definit les característiques de les organitzacions que aprenen.[4] D’altra banda la innovació oberta[5] és un concepte essencial i afavoreix l’obertura a l’exterior i l’orientació al client. Hem après a més, a utilitzar tècniques i eines adequades per a escoltar “la veu del client”. (Veure: Integrar la veu del client

Imatge3La innovació és un procés

I per tant les empreses innovadores el tenen definit com un procés clau. És un procés lligat a l’estratègia i l’han estructurat i millorat amb la seva pròpia experiència. S’ha construït des de la pròpia organització de manera única i no per un “estàndard” o model copiat. La seva gestió de la innovació és una forma àgil de com es gestiona aquest procés propi.[6] 

Imatge4La innovació és un canvi.

Estem disposats i acostumats a canviar? En tota innovació cal canviar alguns paradigmes. Si l’empresa no té experiència amb incorporar i gestionar els canvis, això serà una barrera a la innovació. Com gestionem el canvi? [7] . (Veure: Realitzar el canvi per innovar). Les empreses innovadores també han tingut en compte com actuar davant crisi i canvis en l’exterior. [8] 

Gestionar projectes

Imatge5Destaquem una altra característica que agrupa quatre conceptes. Gestió de projectes i programes. Les empreses innovadores treballen per projectes i agrupen aquests en programes. En alguns casos la seva organització ha evolucionat des de l’organització departamental, matricial o per processos, fins organitzar-se per projectes. En tots els casos s’han dissenyat un conjunt coherent de mesures i indicadors[9] per assegurar els resultats. La responsabilitat dels projectes recau en equips multifuncionals. Tots els projectes es revisen per fases mitjançant un procés d’etapes i portes. Mitjançant el mateix, s’eliminen a temps aquells projectes la probabilitat d’èxit del quals ja no és acceptable. 

Agilitat

Imatge6La innovació genera amb freqüència empreses noves i startups. El concepte de “Agile o Lean Startup”, és buscar un model de negoci repetible i escalable en lloc d’executar un model de negoci. Les empreses innovadores han incorporat aquest concepte i l’han consolidat amb el de ‘agilitat’. Agilitat és introduir el concepte de valor i flux en tots els processos, alliberant recursos i integrant-los especialment al procés d’innovació. (Veure: L’empresa àgil)[10] i ‘Un model de gestió de la innovació’[11]. S’utilitzen eines per executar activitats de forma simultània en lloc de processos encadenats per als cicles de desenvolupament i cicles d’aprenentatge, per iterar els cicles, perseverar o ‘pivotar ‘i crear un model de negoci a partir del mínim vàlid (MVP). (Veure: Eric Ries[12]).

Imatge7Generar valor. Diferenciació, disseny i marques.

Les empreses innovadores busquen generar valor, realitzar i capturar els primers beneficis en cada projecte. Revisar i aprendre. Busquen la diferenciació mitjançant la segmentació, mitjançant el disseny aplicat a l’usuari, al procés i a la fabricació. I també l’experiència del client i la gestió de marques.[13]  Tots els projectes realitzats acabats amb èxit o no, s’analitzen i se’n aprofiten els aprenentatges com a experiència re-utilitzable. 

Com crear cultura innovadora. Imatge8

Com es deia a l’inici, la cultura innovadora es crea amb l’aprenentatge acumulat estructurant i perfeccionant un procés d’innovació i amb moltes experiències d’èxits i errors en els seus projectes i programes d’innovació.

Alhora, quan les característiques anteriors es reforcen i persisteixen en una empresa o organització, es sedimenta en la seva cultura la innovació com a procés estratègic i per tant podem dir que es crea cultura innovadora. Això els permet diferenciar-se i assumir posicions de lideratge.

El procés

El procés d’innovació, (Veure: Un model de gestió de la innovació[14]) esquemàticament representat a la imatge següent, quan s’aplica i perfecciona amb les singularitats pròpies de cada organització, reforça les característiques descrites i per tant facilita la creació d’aquesta “cultura innovadora ” a las empreses i organitzacions.

Procés d'Innovació
Procés d’Innovació

[1] Veure: Karl E. Sveiby.
[2] Veure: Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi.
[3] Veure: Steven Johnson. Where good ideas come from.
[4] Veure: Peter Senge, The learning Organization.
[5] Veure: Henry W. Chesbrough, Open innovation & Services open innovation.
[6] Veure: Un model de gestió de la innovació. https://www.fguell.com/?p=1594
[7] Veure: Michael Doyle y  John P. Kotter
[8] Veure: Canvi, crisi… innovació. https://www.fguell.com/?p=1058
[9] Veure: Les mesures de rendiment avui. https://www.fguell.com/?p=1951
[10] Veure: L’empresa àgil. https://www.fguell.com/?p=1957
[11] Veure: Un model de gestió de la innovació. https://www.fguell.com/?p=1594
[12] Eric Ries. The lean startup methodology
[13] Veure: Design Thinking. Integrating innovation, customer experience, and brand value. Edited by Thomas Lockwood
[14] Un model de gestió de la innovació. https://www.fguell.com/?p=1594

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile