Innovació i Estratègia en Harmonia

Articles i recursos sobre innovació i estratègia a les empreses i organitzacions, models per a emprenedors, i cursos que es fan sota demanda. Harmonitzant els processos d’innovació i operatius.
Els temes, agrupats per categories:

AQUESTA WEB

Innovació i estratègia

Continua sent útil la formulació d’una estratègia, en un entorn cada cop més disruptiu i imprevisible? És la innovació una activitat estratègica a les empreses i organitzacions? Com fusionar innovació i estratègia?

Actualment, la innovació té més pes estratègic que mai. O dit altrament, l’estratègia ha de ser cada dia més innovadora.

NOU

Una avaluació ràpida de la gestió d’innovació.

L’autoavaluació pretén determinar en quina situació es troba la seva empresa o organització respecte a la seva gestió i capacitat d’innovació i la seva cultura innovadora.

INTRODUCCIÓ EN 8 MINUTS

Innovar agilment

La innovació és el resultat d’un procés estratègic, amb un flux continu de projectes i programes que canalitza els recursos i mètodes necessaris per dur-los a bon fi.

És un procés de direcció. Un procés obert que es pot dissenyar, implementar i millorar a totes les empreses i organitzacions.

La gestió del procés d’innovació afavoreix la creació de «cultura innovadora», ajuda les empreses i les persones a prendre decisions sobre riscos, beneficis i valor estratègic associat. La innovació àgil es basa en la fusió activa d’aquests dos conceptes:

Innovació + Agilitat = Innovació àgil

Agilitat és introduir el concepte de valor i flux en tots els processos

Darreres entrades:

Innovació col·laborativa i transformadora a la pime

A les pimes freqüentment els costa començar a innovar, i fer un salt en la professionalització de la gestió per guanyar dimensió i créixer, i així ser més rendibles i competitives amb un futur clar i sostenible. Com afrontar-ho des de la innovació col·laborativa i transformadora? Col·laboració interna. Innovació oberta i en cooperació. Encaix estratègic i full de ruta. Errors, obstacles…
Veure més…

Innovació a Europa: regional i global. (EIS y RIS 2023)

Resumim els resultats de l’European Innovation Scoreboard, (EIS 2023), incloent l’anàlisi regional de la UE, Regional Innovation Scoreboard, (RIS 2023) i la comparativa global amb altres països. L’anàlisi més extensa, que també inclou 11 països europeus més, mostra que Suïssa és líder en innovació d’Europa. A nivell global, la UE ha disminuït la distància amb alguns dels líders. El Regional Innovation Scoreboard, complementa…
Veure més…

La Direcció i gestió de projectes

Aspecte organitzatiu: Organització transversal per projectes. És un fet que les organitzacions estan generant més projectes. Independentment de la necessitat, l’automatització i l’anomenada “transformació digital” fan que la quantitat de treball rutinari disminueixi constantment i s’augmenti el treball en projectes. En conseqüència, cal augmentar la preparació i la capacitat per a la direcció i la gestió de projectes.
Veure més…

Innovació i estratègia

Continua sent útil la formulació d’una estratègia, en un entorn cada cop més disruptiu i imprevisible? És la innovació una activitat estratègica a les empreses i organitzacions? Com fusionar innovació i estratègia? Actualment, la innovació té més pes estratègic que mai. O dit altrament, l’estratègia ha de ser cada dia més innovadora.
Veure més…

Orquestrar el futur (2)

Si els òrgans de poder a l’empresa decideixen o haurien de decidir en la innovació i l’estratègia, en aquesta 2ª part veurem algunes diferents formes de governança. Això vol dir: Qui té la responsabilitat de orquestrar la innovació i l’estratègia amb l’operativa del curt termini?
Veure més…
1 2 3 4 5 7 8 9 10

El més vist:

Accelerar el flux d’innovació como a estratègia d’empresa.

Curs d’Innovació àgil 22-23

“El nostre portafolis d’innovació el formen normalment entre 15 i 20 projectes. D’ells, alguns compliran els objectius previstos inicialment i d’altres no. Aquests últims han consumit recursos perduts que caldrà recuperar amb altres projectes. Aquest curs és el que més ens ha ajudat a no malgastar recursos i augmentar considerablement el % d’èxits finals…”

12 temes per a emprenedors

Tots ells tenen origen i destí, el client i un enfocament en el disseny. Per això proposem ajuda i formació…

Curs en 12 mòduls independents de tres hores cadascun. Online o presencial, organitzat segons demanda.

Cursos i tallers actius

Aquests cursos i tallers actius tenen la finalitat que un equip de la seva pròpia organització porti a la pràctica els conceptes que posem a la seva disposició.
Es realitzen des del 2005, però es redissenyen i perfeccionen anualment a partir de les experiències adquirides amb les empreses i organitzacions participants. Tots es poden adaptar específicament a les necessitats de la seva empresa.

Desplaça cap amunt