Innovació a Europa: regional i global

European Innovation Scoreboard i RIS 2023

Resumim els resultats de l’European Innovation Scoreboard, (EIS 2023), incloent l’anàlisi regional de la UE, Regional Innovation Scoreboard, (RIS 2023) i la comparativa global amb altres països.
L’anàlisi més extensa, que també inclou 11 països europeus més, mostra que Suïssa és líder en innovació d’Europa.
A nivell global, la UE ha disminuït la distància amb alguns dels líders.
El Regional Innovation Scoreboard, complementa l’EIS i al meu entendre, ajuda en gran manera a la comprensió del desenvolupament de la innovació

Organització transversal per projectes

Direcció i gestió de projectes

És un fet que les organitzacions estan generant més projectes. Independentment de la necessitat, l’automatització i l’anomenada “transformació digital” fan que la quantitat de treball rutinari disminueixi constantment i s’augmenti el treball en projectes. En conseqüència, cal augmentar la preparació i la capacitat per a la direcció i la gestió de projectes.

Els projectes creen el futur, són vehicles de transformació i canvi. Són el suport idoni per a la implantació d’una estratègia.

INNOVACIÓ I ESTRATÈGIA…?

Innovar com a estratègia

Continua sent útil la formulació d’una estratègia, en un entorn cada cop més disruptiu i imprevisible? És la innovació una activitat estratègica a les empreses i organitzacions? Com fusionar innovació i estratègia?

Actualment, la innovació té més pes estratègic que mai. O dit altrament, l’estratègia ha de ser cada dia més innovadora.

INTRODUCCIÓ EN 8 MINUTS

Innovar agilment

La innovació és el resultat d’un procés estratègic, amb un flux continu de projectes i programes que canalitza els recursos i mètodes necessaris per dur-los a bon fi.

És un procés de direcció. Un procés obert que es pot dissenyar, implementar i millorar a totes les empreses i organitzacions.

La gestió del procés d’innovació afavoreix la creació de «cultura innovadora», ajuda les empreses i les persones a prendre decisions sobre riscos, beneficis i valor estratègic associat. La innovació àgil es basa en la fusió activa d’aquests dos conceptes:

Innovació + Agilitat = Innovació àgil

Agilitat és introduir el concepte de valor i flux en tots els processos

El més vist:

Accelerar el flux d’innovació como a estratègia d’empresa.

Curs d’Innovació àgil 22-23

“El nostre portafolis d’innovació el formen normalment entre 15 i 20 projectes. D’ells, alguns compliran els objectius previstos inicialment i d’altres no. Aquests últims han consumit recursos perduts que caldrà recuperar amb altres projectes. Aquest curs és el que més ens ha ajudat a no malgastar recursos i augmentar considerablement el % d’èxits finals…”

12 temes per a emprenedors

Tots ells tenen origen i destí, el client i un enfocament en el disseny. Per això proposem ajuda i formació…

Curs en 12 mòduls independents de tres hores cadascun. Online o presencial, organitzat segons demanda.

QÜESTIONARI RÀPID D’AUTOAVALUACIÓ

Avaluació ràpida de la gestió d’innovació. De la capacitat i cultura innovadora.

L’avaluació o autoavaluació pretén determinar en quina situació es troba una empresa o una organització respecte a la seva cultura innovadora i la seva capacitat d’innovació. Ens basem en el model de procés d’innovació següent:

Crear una empresa

Crear una nova empresa és un procés apassionant en què, des del principi, no haurien de faltar la innovació i l’agilitat.

Una nova empresa és, en realitat, portar a la pràctica una bona idea al terreny econòmic, perquè generi beneficis econòmics o socials i perduri en el temps.

I millor que sigui una idea innovadora posada en pràctica amb agilitat…

Cursos i tallers actius

Aquests cursos i tallers actius tenen la finalitat de que un equip de la seva pròpia organització porti a la pràctica els conceptes que posem a la seva disposició.
Es realitzen des del 2005, però es redissenyen i perfeccionen anualment a partir de les experiències adquirides amb les empreses i organitzacions participants. Tots es poden adaptar específicament a les necessitats de la seva empresa.

Darreres entrades:

Innovació a Europa: regional i global. (EIS y RIS 2023)

Resumim els resultats de l’European Innovation Scoreboard, (EIS 2023), incloent l’anàlisi regional de la UE, Regional Innovation Scoreboard, (RIS 2023) i la comparativa global amb altres països. L’anàlisi més extensa, que també inclou 11 països europeus més, mostra que Suïssa és líder en innovació d’Europa. A nivell global, la UE ha disminuït la distància amb alguns dels líders. El Regional Innovation Scoreboard, complementa…
Veure més…

La Direcció i gestió de projectes

Aspecte organitzatiu: Organització transversal per projectes. És un fet que les organitzacions estan generant més projectes. Independentment de la necessitat, l’automatització i l’anomenada “transformació digital” fan que la quantitat de treball rutinari disminueixi constantment i s’augmenti el treball en projectes. En conseqüència, cal augmentar la preparació i la capacitat per a la direcció i la gestió de projectes.
Veure més…

Innovació i estratègia

Continua sent útil la formulació d’una estratègia, en un entorn cada cop més disruptiu i imprevisible? És la innovació una activitat estratègica a les empreses i organitzacions? Com fusionar innovació i estratègia? Actualment, la innovació té més pes estratègic que mai. O dit altrament, l’estratègia ha de ser cada dia més innovadora.
Veure més…

Orquestrar el futur (2)

Si els òrgans de poder a l’empresa decideixen o haurien de decidir en la innovació i l’estratègia, en aquesta 2ª part veurem algunes diferents formes de governança. Això vol dir: Qui té la responsabilitat de orquestrar la innovació i l’estratègia amb l’operativa del curt termini?
Veure més…

Anàlisi del Global Innovation Index (GII) 2022:

Quin és el futur del creixement impulsat per la innovació?” S’identifiquen dues onades impulsores d’innovació, encara que també se subratlla que els seus efectes necessitaran un temps per fer-se realitat. Al rànquing 2022, 15 països europeus se situen entre els 25 primers llocs. Per a Espanya, la bretxa de rendiment respecte a la UE és cada vegada més gran.
Veure més…

Superant barreres a la innovació

Ja no és només emprendre la transformació digital, sinó una necessitat d’adaptació a un entorn de canvi accelerat. Si adaptar-se contínuament és fatigós i si en algunes organitzacions, entorns socials o territoris costa tant innovar, és perquè s’han creat barreres o resistències.
Veure més…

Orquestrar el futur (1)

La meva tesi és que, partint d’una certa mida d’empresa, harmonitzar i integrar la innovació, així com els temes estratègics de mitjà i llarg termini, amb l’operativa diària a curt termini és un problema que requereix una atenció especial. Per tant, “orquestrar la companyia” tindrà el significat d’harmonitzar i integrar ambdós fronts: el curt, mitjà i llarg termini, per “sonar” com…
Veure més…
1 2 3 4 5 6 7 8
Desplaça cap amunt