Inici 2

QÜESTIONARI RÀPID D’AUTOAVALUACIÓ

Avaluació ràpida de la gestió d’innovació. De la capacitat i cultura innovadora.

L’avaluació o autoavaluació pretén determinar en quina situació es troba una empresa o una organització respecte a la seva cultura innovadora i la seva capacitat d’innovació. Ens basem en el model de procés d’innovació següent:

INTRODUCCIÓ EN 8 MINUTS

Innovar

La innovació és el resultat d’un procés estratègic, amb un flux continu de projectes i programes que canalitza els recursos i mètodes necessaris per dur-los a bon fi.

Accelerar el flux d’innovació como a estratègia d’empresa.

Curs d’Innovació àgil 22-23

“El nostre portafolis d’innovació el formen normalment entre 15 i 20 projectes. D’ells, alguns compliran els objectius previstos inicialment i d’altres no. Aquests últims han consumit recursos perduts que caldrà recuperar amb altres projectes. Aquest curs és el que més ens ha ajudat a no malgastar recursos i augmentar considerablement el % dèxits finals…”

Darreres entrades:

El més vist:

12 temes per a emprenedors

Tots ells tenen origen i destí, el client i un enfocament en el disseny. Per això proposem ajuda i formació…

Curs en 12 mòduls independents de tres hores cadascun. Online o presencial, organitzat segons demanda.

Crear una empresa

Crear una nova empresa és un procés apassionant en què, des del principi, no haurien de faltar la innovació i l’agilitat.

Una nova empresa és, en realitat, portar a la pràctica una bona idea al terreny econòmic, perquè generi beneficis i perduri en el temps.

I millor que sigui una idea innovadora posada en pràctica amb agilitat…

Cursos i tallers actius

Aquests cursos i tallers actius tenen la finalitat de que un equip de la seva pròpia organització porti a la pràctica els conceptes que posem a la seva disposició.
Es realitzen des del 2005, però es redissenyen i perfeccionen anualment a partir de les experiències adquirides amb les empreses i organitzacions participants. Tots es poden adaptar específicament a les necessitats de la seva empresa.

HARMONITZAR…

Innovació i rendiment

Innovació i rendiment no són termes contradictoris sinó al contrari, es complementen. De manera que a major innovació major rendiment.

No obstant això, poden produir tensions en l’organització, ja que una es dirigeix ​​al futur i l’altre és un tema del present. Són dos processos bàsics que competeixen per recursos.

INNOVAR COM A ESTRATÈGIA

L’estratègia en una pàgina

Hauria de ser suficient una sola pàgina, per comunicar eficaçment la visió i estratègia formulada a través d’uns quants eixos principals o eixos estratègics.
Per això presentem un model que és una forma d’expressar la visió i estratègia de manera clara i resumida y una guia per definir els eixos estratègics i objectius clars.