Blog Cursos i Tallers

Aplicar la gestió del coneixement i dels actius intangibles

Dirigir la integritat de l’empresa, tant els recursos tangibles com intangibles, per tal d’innovar i avançar cap una direcció integral harmònica:
Millorar els rendiments actuals i futurs

Avui ja està àmpliament reconegut, que més del 60% del valor d’una empresa el formen els actius intangibles, i que a més, tenen més influència en el creixement de l’empresa, en la seva capacitat d’innovar i de generar beneficis futurs.

No obstant això, moltes empreses se centren només en la gestió dels seus actius tangibles, materials i financers, reflectits en els seus balanços i comptes de resultats.
En realitat, no seran els més importants per assegurar el futur.

Diferenciar-se clarament, amb avantatges competitius sostenibles en el temps, suposa capitalitzar l’aprenentatge i gestionar la globalitat del capital i els recursos.

Els empleats són, cada vegada més, treballadors del coneixement. Cal crear un entorn on s’aprengui, capti, comparteixi, estructuri i apliqui el seu coneixement i les seves relacions. Els nostres clients, proveïdors i totes les relacions externes, són fonts contínues de coneixement.

Es poden facilitar tècniques i metodologies adequades per establir una estratègia basada en el coneixement i en la gestió integral, harmonitzant les decisions amb la valoració adequada d’actius i recursos tangibles i intangibles.

D’aquesta manera, anem a crear una cultura adaptada a la velocitat del canvi, aprofitem la connectivitat, explicitem i estructurem el coneixement, i gestionem i mesurem la globalitat dels recursos i actius.

Objectius:

 • Proporcionar metodologies avançades i aplicables per capturar, adquirir, compartir, estructurar, aplicar i reaprofitar el coneixement intern i extern.
 • Basar l’estratègia de l’organització en el coneixement i integrar harmònicament tots els recursos, tangibles i intangibles
 • Definir les competències crítiques de l’organització. Desenvolupar les competències individuals i dels equips. Estructurar i fixar el coneixement a l’empresa.
 • Establir, definir, capturar i aplicar el capital relacional
 • Establir mètodes pràctics de valoració dels actius intangibles i proporcionar els indicadors adequats per a la seva gestió i implantació.
 • Eliminar les barreres al flux de coneixements i treballar amb una mateixa estratègia.
 • Proporcionar eines d’auto diagnosi.

Programa:

 • Conceptes. Coneixement: Tàcit i explícit. Capital intangible. Valor d’una empresa. Gestió Integral Harmònica
 • Economia del coneixement. Mapes de coneixement. Valor en processos clau. Aplicació.
 • On és el coneixement? Persones, competències individuals. Equips. Clients, proveïdors, relacions exteriors, capital relacional. Sistemes, documents, marques, patents, capital estructural.
 • Eines per a la GdC. Eines tecnològiques i sistemes. Eines no tecnològiques. Gestió de competències. Pàgines grogues. Treball en equip. Eliminar barreres. Integració.
 • Valoració d’actius i passius intangibles. Gestió integral. Incorporar el canvi. Comunicació.
 • Mesurament i millora. Models. Indicadors. Integrar estratègia, coneixement i capital intangible amb els resultats financers.

 

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile