Cursos i Tallers

Els cursos i tallers actius:

Tenen la finalitat de que un equip de la vostre pròpia organització porti a la pràctica els conceptes que es posen la seva disposició. Això comporta sempre, elements de cohesió d’equips multifuncionals i la participació de tots els participants en les solucions.

    • Es realitzen des de 2005, però es redissenyen i perfeccionen anualment a partir de les experiències adquirides amb les empreses i organitzacions participants. Es poden adaptar específicament a les necessitats de la seva empresa.
    • S’organitzen sota demanda per a grups d’entre 8 i 15 persones, o en forma de webinars on line. Es poden realitzar entre 1 i 2 dies complets o en 3-6 sessions de 4 hores distribuïdes.

La metodologia de treball inclou reunir-nos amb les empreses abans i posteriorment al curs.

    • Abans, per detectar les prioritats de l’empresa i assegurar que les seves expectatives i necessitats seran cobertes.
    • La reunió posterior, serveix per ajudar els participants a treure el màxim profit en la implementació d’accions concretes resultants del curs.

 

Experiència internacional

Tant el  curs com el suport addicional es basen en la experiència internacional i l’excel·lència. Es presenten gran quantitat d’idees provades i experiències per a implementar al tornar a la seva tasca a l’empresa.

12 temes per a emprenedors

Una nova empresa es portar a la pràctica una bona idea en el terreny econòmic i/o social, per que generi beneficis i perduri en el temps. Serà millor que, ja posats, sigui una bona idea innovadora i que es posi en pràctica amb agilitat.
Crear una nova empresa es un procés apassionant en el que, des del el principi, no hi tindrien que faltar dos factors: innovació i agilitat.

Realitzar el canvi per innovar

El canvi és essencial en la vida.
És la norma en tots els processos, biològics, humans i socials. L’anormal seria el “no canvi”. La diferència en el món actual és la multiplicitat i la velocitat del canvi …el canvi accelerat.
Trencar paradigmes…

Gestió de projectes i programes d’innovació

Portar l’excel·lència al flux de projectes i programes de projectes.
Símptomes de que alguna cosa cal fer … Lamentablement, molts projectes s’acaben amb retard, sobrepassen els costos i fallen en complir amb els objectius proposats. Es dedica molt d’esforç al seguiment i coordinació entre els diferents responsables i malgrat això, no s’aconsegueix una complementació efectiva. Els costos es disparen.

Com millorar la previsió de vendes i gestió de la demanda

Satisfer les necessitats dels clients amb una tècnica avançada dels plans de vendes i una gestió integrada de la demanda.
Les empreses que optimitzen la seva previsió de vendes per a fer-la cada vegada més fiable, realitzen una millor gestió de la demanda, satisfan millor les necessitats dels seus clients i obtenen més marge.

Integrar la veu del client

Escoltar, interpretar i integrar la veu del client, ha estat un repte apassionant en tota experiència
Qui són els nostres clients?
Com estan situats en la nostra cadena de valor?
Com detectem les seves expectatives?
Com les entenem i valorem?

La direcció integral harmònica

Per què? Què passa?  
Sens dubte, cada un és competent en el seu terreny.
No obstant els resultats en conjunt no són bons. Hi ha errors en tots els terrenys, tenim crisis freqüents, retards, problemes de qualitat, de subministrament, de vendes, les previsions no serveixen, el mercat fluctua i hi ha insatisfacció en els clients. El marge és cada vegada més baix i els rendiments no són adequats. Al final, potser se’n ressenti la tresoreria i comencem a necessitar de més crèdits.

Desplaça cap amunt