Emprenedors i startup

Crear una nova empresa és un procés apassionant en què, des del principi, no haurien de faltar dos factors: innovació i agilitat.

Una nova empresa és, en realitat, portar a la pràctica una bona idea perquè generi beneficis al terreny econòmic o social i perduri en el temps. I millor que sigui una idea innovadora posada en pràctica amb agilitat.

Innovar avui és una necessitat i una urgència. Es fa difícil concebre una nova empresa, que no aporti alguna innovació per trobar el vostre lloc al mercat. En un entorn de crisis cícliques o aparegudes sobtadament, de canvi constant i accelerat, jo diria que hi ha uns recursos bàsics per a l’empresa que comença, i també petites empreses que ja existeixen, per consolidar-se i amb èxit.

La innovació. Sigui del tipus que sigui. És un element primordial. Permet la diferenciació, i situar-se en una línia de lideratge, sigui tecnològic, de posicionament en el mercat o de costos.
L’agilitat. És el cor de la supervivència futura de l’empresa. Significa que des del principi es busca la simplicitat en tots els processos, i que tots s’enfoquen a crear valor per al client. No significa només reaccionar amb rapidesa als canvis, sinó buscar proactivament les oportunitats i arribar-hi amb més rapidesa i eficàcia.
Una encertada proposta de valor al client. El primer pas en la creació d’una empresa és identificar el client, la seva posició i quina proposta de valor oferirem.
Una visió global orientada a l’externalització. Significa pensar globalment considerant els mercats externs com una cosa no aliena. A més especialització o diferenciació, més necessitat de contemplar mercats més amplis. Cosa que encara no està al nostre entorn immediat, no vol dir que no aparegui en qualsevol moment i, per tant, una cosa que hauríem de conèixer i valorar.

12 Temes: Disposem de 12 mòduls independents que formen un curs complet i que transmet coneixements, experiències i pràctiques reconegudes internacionalment per ajudar els emprenedors. Cadascun dels mòduls es pot realitzar en línia o presencialment i el seu contingut s’adapta a les seves necessitats. Cal acordar les dates personalment i identificar el nombre de mòduls que cal realitzar. La durada de cada mòdul és de 3 hores.

Innovació col·laborativa i transformadora a la pime

A les pimes freqüentment els costa començar a innovar, i fer un salt en la professionalització de la gestió per guanyar dimensió i créixer, i així ser més rendibles i competitives amb un futur clar i sostenible. Com afrontar-ho des de la innovació col·laborativa i transformadora?
Col·laboració interna. Innovació oberta i en cooperació. Encaix estratègic i full de ruta. Errors, obstacles i aprenentatge.

Innovació col·laborativa i transformadora a la pime Ver más

Crear una empresa. Innovació i agilitat des del principi

Crear una nova empresa és un procés apassionant en què, des del principi, no haurien de faltar la innovació i l’agilitat.
Una nova empresa és, en realitat, portar a la pràctica una bona idea perquè generi beneficis en el terreny econòmic o social, i perduri en el temps. I millor que sigui una idea innovadora posada en pràctica amb agilitat.

Crear una empresa. Innovació i agilitat des del principi Ver más

Construir el portafolis d’innovació

Tant si la vostra empresa és petita com si és una gran organització, el vostre èxit en la innovació dependrà de disposar d’un portafolis o “pipeline” de projectes i programes d’innovació adequat. I també de gestionar-lo de manera àgil i eficaç.
És un conjunt d’idees, projectes i programes que l’organització està gestionant com ho faria amb un conjunt d’inversions, per a l’obtenció d’uns resultats i objectius explícits i enfocats a una estratègia d’innovació.

Construir el portafolis d’innovació Ver más

Qui finançarà la innovació?

S’ha anunciat la publicació del proper informe de l’índex Global d’innovació, 2020.
El GII d’aquest any està dedicat a el tema: “Qui finançarà la innovació?” i es podrà descarregar a partir d’el 2 de setembre. L’informe analitza l’estat del finançament de la innovació a tot el món, també en el marc de la pandèmia del COVID-19

Qui finançarà la innovació? Ver más

L’experiència d’afrontar una crisi

Abans d’afrontar la pandèmia, estàvem pel canvi climàtic.
El planeta, dèiem, està en perill. La nostra Terra amenaçada.
Ara veiem que els que estem en perill som nosaltres. La terra, en poc més d’un mes, comença a mostrar-nos com es recupera, i d’una manera o altra, es neteja i regenera.
L’experiència de navegar en un entorn tempestuós pot fer-nos canviar de rumb si volem sobreviure o potser, sortir reforçats.

L’experiència d’afrontar una crisi Ver más

Conf APDO

Entrevista a Francesc Güell per Responsablia

Resum de la entrevista per al bloc de Responsablia.
Responsablia: Com s’haurien d’integrar qualitat i innovació a l’estratègia de l’empresa? Qui o quines persones el tenen d’impulsar i com fer-ho?

FG:
Crec que tots dos temes han d’estar integrats implícitament o explícita en la formulació de l’estratègia, han de ser part d’ella com a premissa important.
Tot el procés estratègic ha de ser impulsat per l’equip de direcció, comunicat i compartit per tots, de la manera més àmplia possible.
Facilita l’elaboració, la comunicació i la comprensió, el que l’estratègia es pugui condensar en una pàgina.

Entrevista a Francesc Güell per Responsablia Ver más

Podem generar economia productiva?

Les estadístiques ens  mostren que les economies més productives són les que disposen d’un major grau de:

•        Innovació   i

•        Internacionalització.

Ambdues requereixen coneixement, esforç i cert temps per madurar. És el contrari de les economies que compensen la seva baixa productivitat amb salaris baixos i especulació.
Sistema econòmic i economia productiva.
Quins són els objectius d’un sistema econòmic?

Podem generar economia productiva? Ver más

Desplaça cap amunt