Processos

No és el nostre objectiu en aquest lloc web, entrar a fons en la identificació, definició i millora dels processos a les organitzacions. Ni tan sols en l’evolució d’organitzacions jeràrquiques, departamentals, funcionals i burocràtiques del passat, d’altres orientades a processos o projectes. Si els esmentem a més d’un article, és per la seva relació amb la innovació i la seva orientació al futur o a l’operativa del dia a dia.

Considerem la innovació com el resultat d‟un procés de gestió orientat al futur i a la gestió d‟un flux continu de projectes i programes. És un procés de direcció. Un procés obert que es pot dissenyar, implementar i millorar a totes les empreses i organitzacions. Si es gestiona bé, afavoreix la creació de “cultura innovadora”.

Es pot presentar en contraposició al procés operatiu, és a dir, al conjunt de processos que una organització realitza al dia a dia per als seus objectius immediats.

Solem dividir els processos bàsics en tres tipus:

  • Orientats a futur: Innovació i estratègia
  • Orientats a curt termini: Processos operatius, màrqueting, operacions, cadena de subministrament, etc.
  • Processos de suport als anteriors. Finances, sistemes d’informació, RR. HH. etc.

Però en un entorn de canvis accelerats, no es poden desenvolupar per separat, ja que cadascú necessita les dades i la informació i es relaciona amb els altres, per facilitar la presa de decisions encertades. Per això, és convenient la integració.

Està pendent un veritable procés integrat de direcció per al present i el futur. És a dir, “orquestrar el futur” integrant estratègia, innovació i planificació operativa amb els processos de suport enfocats a tots dos. No és fàcil aconseguir-ho sense considerar i resoldre algunes contradiccions. La primera d’aquestes contradiccions és tractar l’estratègia i la innovació com a processos eventuals i no continus.

La segona de les contradiccions és a les persones, és a dir, els possibles conflictes d’interessos entre els responsables dels resultats operatius a curt termini i els de la persistència, desenvolupament i creixement a llarg termini, el futur de l’empresa. Com disposar d’un equip executiu que realment brindi direcció i control als dos processos, operatiu i futur.

En resum, la Innovació és el procés que ens prepara per al futur. Renunciar a un procés continu d’innovació o a practicar-la només esporàdicament significa renunciar al futur, o deixar-lo a la sort o a l’aparició d’alguna idea “genial”.

Òbviament, hi ha innovacions que han sorgit d’un moment de genialitat, però la veritat és que la majoria, especialment les que han demostrat ser importants a la societat, emergeixen d’una cultura innovadora i d’un procés estructurat, que es dona millor en entorns i situacions molt concretes.

Peter Drucker. The discipline of innovation

Per tant, l’àmbit de la innovació abasta no només el desenvolupament de nous productes o serveis, sinó també el desenvolupament de nous processos, noves iniciatives de posicionament al mercat, la generació de nous conceptes i plataformes, i en algunes ocasions, a la creació de nous paradigmes.

 

La Direcció i gestió de projectes

Aspecte organitzatiu: Organització transversal per projectes.
És un fet que les organitzacions estan generant més projectes. Independentment de la necessitat, l’automatització i l’anomenada “transformació digital” fan que la quantitat de treball rutinari disminueixi constantment i s’augmenti el treball en projectes. En conseqüència, cal augmentar la preparació i la capacitat per a la direcció i la gestió de projectes.

La Direcció i gestió de projectes Ver más

Innovació àgil

Innovar és portar les bones idees a la realitat, amb èxit i de manera continuada. Vol dir convertir coneixements i idees en productes o serveis, processos nous o millorats.
Tota innovació pot significar un salt radical, cosa que el mercat no ha vist mai, o pot ser de tipus incremental, és a dir, que ha pres un concepte existent i el millora, convertint-lo en alguna cosa nova..
En tots dos casos, la innovació és el resultat del procés de gestió d’un flux continu de projectes i programes que canalitza els recursos necessaris per dur-los a bon fi.

Innovació àgil Ver más

Un model de gestió de la innovació

Ponència presentada a les Sessions de Treball de la III Jornada de l’ACCID i APC.
Universitat de Girona.
Els models són simplificacions de la realitat que serveixen per resumir la complexitat i transmetre coneixements o experiències que després han de ser adaptats a una altra realitat.
Veurem un model basat en la pràctica empresarial…

Un model de gestió de la innovació Ver más

Què ens ensenyen els estornells sobre estratègia ?

A l’eixam d’estornells no hi ha cap líder. No hi ha una estructura de comandament i control per dirigir el grup. De fet, resulta que és ben al contrari, que hi ha una presa de decisions extremadament descentralitzada. Si bé hi pot haver milers d’ocells volant junts, cada estornell observa les accions de fins a set veïns…

Què ens ensenyen els estornells sobre estratègia ? Ver más

Construir el portafolis d’innovació

Tant si la vostra empresa és petita com si és una gran organització, el vostre èxit en la innovació dependrà de disposar d’un portafolis o “pipeline” de projectes i programes d’innovació adequat. I també de gestionar-lo de manera àgil i eficaç.
És un conjunt d’idees, projectes i programes que l’organització està gestionant com ho faria amb un conjunt d’inversions, per a l’obtenció d’uns resultats i objectius explícits i enfocats a una estratègia d’innovació.

Construir el portafolis d’innovació Ver más

La Maduresa Organitzativa

Considerem que la maduresa d’una organització és una mesura de la seva capacitat per adaptar-se a l’entorn, aprendre, millorar resultats i el seu rendiment econòmic i/o social, tot això amb resultats superiors, (en el decil superior) pel que fa a les organitzacions concurrents en seva activitat.

La Maduresa Organitzativa Ver más

Conf APDO

Entrevista a Francesc Güell per Responsablia

Resum de la entrevista per al bloc de Responsablia.
Responsablia: Com s’haurien d’integrar qualitat i innovació a l’estratègia de l’empresa? Qui o quines persones el tenen d’impulsar i com fer-ho?

FG:
Crec que tots dos temes han d’estar integrats implícitament o explícita en la formulació de l’estratègia, han de ser part d’ella com a premissa important.
Tot el procés estratègic ha de ser impulsat per l’equip de direcció, comunicat i compartit per tots, de la manera més àmplia possible.
Facilita l’elaboració, la comunicació i la comprensió, el que l’estratègia es pugui condensar en una pàgina.

Entrevista a Francesc Güell per Responsablia Ver más

Volem innovar, però no aconseguim resultats.

“Volem innovar, però se’ns fa difícil. No estem aconseguint resultats.”
Per què?  Què passa?
Els nostres recursos són limitats, som una empresa mitjana / petita, però sens dubte, cada un és competent en el seu terreny.

El nostre objectiu és llançar nous productes de forma habitual, per substituir alguns de baix marge i molt competits en preu. Però els resultats en conjunt no són bons.
Intentem avançar formalment amb diversos projectes, però tots se’ns retarden i els temps de llançament no es compleixen.

Volem innovar, però no aconseguim resultats. Ver más

Innovar a fons. Enginyeria col·laborativa.

La cultura d’una empresa la formen les persones, que en el transcurs del temps han anat sedimentant fets, èxits, fracassos, fites importants, canvis, etc.
La influència més gran la tenen els màxims directius, que són observats per tothom, però les relacions interpersonals i la forma amb que l’empresa manté una relació amb els seus empleats i col·laboradors tenen també una importància decisiva.
Avui ja sabem que no totes les cultures d’empresa afavoreixen la innovació. Per això, de vegades, els projectes d’innovació costen molt més d’arribar a la realitat i tenir èxit en una empresa que en una altra.

Innovar a fons. Enginyeria col·laborativa. Ver más

7 Trets clau de l’empresa innovadora

L’experiència com a directiu i com a consultor treballant en temes d’innovació i estratègia m’ha permès identificar trets comuns en les empreses que podríem classificar com a “empreses innovadores”, i que han aconseguit crear a la seva organització una “cultura innovadora”.
La cultura innovadora es crea amb l’aprenentatge acumulat estructurant i perfeccionant un procés d’innovació i amb moltes experiències d’èxits i errors en els seus projectes i programes d’innovació.
Això pot permetre a les empreses i directius que volen seguir aquest camí, formular-se preguntes i sobretot, les preguntes correctes.

7 Trets clau de l’empresa innovadora Ver más

L’estratègia en una pàgina

Un valor per a la comunicació. El contingut i l’embolcall…
Avui dia, la comunicació es considera essencial i les organitzacions, des de les empreses, grans o petites, fins a entitats del tercer sector, comuniquen molt i per molt diferents mitjans. Per això consideren prioritari establir un pla de comunicació que potenciï la seva imatge i la seva marca.

L’estratègia en una pàgina Ver más

Com identificar una bona gestió de la innovació

Un model d’innovació àgil basat en la pràctica empresarial, com un procés de direcció i lligat a l’estratègia.
La innovació àgil és un procés obert, que relaciona l’empresa amb l’exterior, incrementa la seva capacitat per aprendre, crea xarxes de coneixement i la prepara per aportar avantatges tecnològiques, avantatges competitives o avantatges d’optimització dels seus processos interns i que redueixen els seus costos, de manera continuada.

Com identificar una bona gestió de la innovació Ver más

Les mesures de rendiment avui

Una eina de direcció estratègica.
Saber el que hem de mesurar en una empresa o organització per millorar la seva capacitat d’innovació i el seu rendiment, s’ha fet cada vegada més important, sobretot a partir de la dècada dels 90 del passat segle XX.
El que no es mesura no es millora. L’ús de metodologies de gestió com la qualitat total, la millora contínua, (kaizen), “llegeixin”, “six sigma” i altres, ha incrementat la necessitat de mesures i indicadors diferents de les financeres.

Les mesures de rendiment avui Ver más

Gestió de projectes i programes d’innovació

Portar l’excel·lència al flux de projectes i programes de projectes.
Símptomes de que alguna cosa cal fer … Lamentablement, molts projectes s’acaben amb retard, sobrepassen els costos i fallen en complir amb els objectius proposats. Es dedica molt d’esforç al seguiment i coordinació entre els diferents responsables i malgrat això, no s’aconsegueix una complementació efectiva. Els costos es disparen.

Gestió de projectes i programes d’innovació Ver más

Innovació i “empresa intel·ligent” (i 2)

Diferenciar-se.
Una empresa és activa en un o diversos segments del mercat on ofereix els seus productes i / o serveis. D’aquesta manera interactua amb altres actors també presents en els mateixos segments, alguns d’ ells els seus competidors.
Un esquema molt simple, utilitzat per resumir les diferents posicions és el següent…

Innovació i “empresa intel·ligent” (i 2) Ver más

Innovació i “empresa intel·ligent” (1)

La aparició d’innovació està lligada a la acció de dos motors:
# Respondre a necessitats detectades en el mercat. Se sol denominar manera “Pull”.
# L’altre motor és el que imposa l’aplicació de noves tecnologies al mercat. Se sol denominar manera “Push”.
El concepte d’innovació oberta (Open Innovation), va venir a ser una nova estratègia d’innovació sota la qual…

Innovació i “empresa intel·ligent” (1) Ver más

Baròmetre de la innovació: Una nova eina d’autoavaluació.

Aquesta es una eina de avaluació i autoavaluació sobre la gestió de la innovació i la capacitat per innovar a les empreses i organitzacions. Centra l’atenció en les àrees que hem considerat importants per a l’èxit del procés i la creació de una cultura innovadora.

S`ha considerat la innovació com un procés i l’hem representat com un flux continuat i obert a l’exterior.

Baròmetre de la innovació: Una nova eina d’autoavaluació. Ver más

Per què fallen tant les bones iniciatives?

Liderar el canvi amb agilitat i èxit.
El lideratge és una combinació de presa de decisions adequades i un comportament apropiat. Embarcar-se en un programa de canvi sense aquestes premisses resultarà en un fracàs.
Tots hem vist fallar massa iniciatives i projectes que semblaven excel·lents, però que fracassen repetidament en la seva posada en pràctica. Bones idees, inicialment molt interessants i prometedores, es queden en intents, s’encallen o no acaben produint els resultats esperats, amb el consegüent malbaratament de recursos i temps.

Per què fallen tant les bones iniciatives? Ver más

Desplaça cap amunt