Curs de Innovació Àgil 22-23. Presencial i ‘Online’

Curs Innovació Àgil 22-23

Accelerar el flux d’innovació com a estratègia d’empresa

5 Mòduls

3 hores/mòdul

15 h. Total i amb exercicis pràctics

Curs presencial i ‘Online’

OBJECTIUS DEL CURS:

Aprendre a implementar, millorar i accelerar el procés de gestió d’innovació  àgil.

Innovar àgilment precisa d’un procés estratègic que es basi en la fusió activa d’aquests dos conceptes: Innovació + Agilitat

Es programa per demanda i per a grups d’entre 6 i 15 persones d’una empresa o organització. La durada es pot adaptar a les necessitats i normalment és de 15 hores. Es programa en 5 dies i en sessions de 3 hores. Presencialment es pot fer en 2 dies complets.

El curs es realitza des del 2006 i es redissenya i perfecciona anualment amb les experiències  compartides amb les empreses participants.

La metodologia inclou realitzar  una reunió online amb l’empresa abans i posteriorment al curs.

Primer per detectar les prioritats i expectatives respecte al curs i adaptar-lo a elles.

La reunió posterior, serveix per a orientar i ajudar als participants a treure el màxim profit en la implementació dels seus plans d’acció.

Informació i inscripcions:  info@fguell.com

Experiència internacional:

Tant el  curs com el suport addicional es basen en l’experiència internacional i l’excel·lència. Es presenten moltes idees i experiències provades que podreu implementar a la vostre organització.

CONTINGUT:

Mòdul 1: La innovació: motor del canvi i de creació de valor.

1.1 Innovació i rendiment. Crear valor des del principi. Autoavaluació inicial. La nostra cultura innovadora

1.2 Estratègia i innovació. Idees o estratègia. La innovació como procés: Els 9 elements clau.

1.3 Processos de suport. La ’intel·ligència’ estratègica, portafolis de productes, gestió de la tecnologia. Flux dels processos

Mòdul 2: La innovació àgil, processos ‘lean´ i agilitat.

2.1 Innovació àgil. Processos Lean. Lean startup. Eines. Escenaris.

2.2 Innovació oberta. Generar i seleccionar idees i oportunitats. Veu del client, arbres d’idees, afinitats, diferenciació, Kano i QFD. Creació del portafolis d’innovació

2.3  El Disseny i “Design Thinking”.

Mòdul 3: De idees a projectes. Projectes i programes d’innovació

3.1 De idees a projectes. Filtres i selecció.

3.2. Gestionar Projectes i Programes. Metodologies PMBOK, eines: PRINCE2 i gestió àgil  SCRUM.

Mòdul 4: El coneixement i els actius intangibles. L’ecosistema: Barreres a la innovació

4.1 Recursos i actius intangibles. El Balanç invisible. Gestión del coneixement: De tàcit a explícit. Facilitar el cercle virtuós

4.2 Identificar i eliminar barreres a la innovació. Maduresa organitzativa. L’entorn i  ecosistema de la innovació.

Mòdul 5: La innovació és canvi. Mesures i indicadors

5.1 Como mesurem la innovació?. Mesures i indicadors. Eines d’avaluació,.

5.2 La innovació es canvi. Compromís de la direcció. Gestionar el canvi. Cultura innovadora.

5.3 Sostenir las millores adquirides. Conclusions.

Al CURS APRENDREU A:

 • Estructurar, millorar i agilitzar el procés d’innovació àgil
 • Reduir el temps de posada al mercat
 • Reduir falles en els llançaments
 • Reduir les inversions perdudes
 • Incrementar la productivitat del procés i “nous ingressos”
 • Planificar escenaris alternatius
 • Organitzar la generació i selecció d’idees. Crear el “portafolis”
 • Gestionar la  ‘intel·ligència’  econòmica i estratègica.
 • Veu del client, expectatives, us d’eines de disseny orientades, ‘Design Thinking’, Kano i QFD.
 • Gestió de projectes i programes amb metodologies i eines com PMBOK, PRINCE2 y SCRUM.
 • El risc i la incertesa, costos i  recursos per a múltiples projectes.
 • Mesurar el procés d’innovació. Us d’una eina d’avaluació del procés i de la ‘cultura innovadora’
 • Com eliminar barreres, hàbits i paradigmes que s’oposen a la innovació.
 • La gestió del canvi i el treball d’equips d’alt rendiment.

Llestos?

Més informació:

Desplaça cap amunt