Cursos i Tallers Cursos i Tallers Economia productiva Economia productiva Innovació àgil Innovació àgil

Curs de Innovació Àgil 22-23. Presencial i ‘Online’

Curs Innovació Àgil 22-23

Accelerar el flux d’innovació com a estratègia d’empresa

5 Mòduls

3 hores/mòdul

15 h. Total i amb exercicis pràctics

Curs presencial i ‘Online’

OBJECTIUS DEL CURS:

Aprendre a implementar, millorar i accelerar el procés de gestió d’innovació  àgil.

Innovar àgilment precisa d’un procés estratègic que es basi en la fusió activa d’aquests dos conceptes: Innovació + Agilitat

Es programa per demanda i per a grups d’entre 6 i 15 persones d’una empresa o organització. La durada es pot adaptar a les necessitats i normalment és de 15 hores. Es programa en 5 dies i en sessions de 3 hores. Presencialment es pot fer en 2 dies complets.

El curs es realitza des del 2006 i es redissenya i perfecciona anualment amb les experiències  compartides amb les empreses participants.

La metodologia inclou realitzar  una reunió online amb l’empresa abans i posteriorment al curs.

Primer per detectar les prioritats i expectatives respecte al curs i adaptar-lo a elles.

La reunió posterior, serveix per a orientar i ajudar als participants a treure el màxim profit en la implementació dels seus plans d’acció.

Informació i inscripcions:  info@fguell.com

Experiència internacional:

Tant el  curs com el suport addicional es basen en l’experiència internacional i l’excel·lència. Es presenten moltes idees i experiències provades que podreu implementar a la vostre organització.

CONTINGUT:

Mòdul 1: La innovació: motor del canvi i de creació de valor.

1.1 Innovació i rendiment. Crear valor des del principi. Autoavaluació inicial. La nostra cultura innovadora

1.2 Estratègia i innovació. Idees o estratègia. La innovació como procés: Els 9 elements clau.

1.3 Processos de suport. La ’intel·ligència’ estratègica, portafolis de productes, gestió de la tecnologia. Flux dels processos

Mòdul 2: La innovació àgil, processos ‘lean´ i agilitat.

2.1 Innovació àgil. Processos Lean. Lean startup. Eines. Escenaris.

2.2 Innovació oberta. Generar i seleccionar idees i oportunitats. Veu del client, arbres d’idees, afinitats, diferenciació, Kano i QFD. Creació del portafolis d’innovació

2.3  El Disseny i “Design Thinking”.

Mòdul 3: De idees a projectes. Projectes i programes d’innovació

3.1 De idees a projectes. Filtres i selecció.

3.2. Gestionar Projectes i Programes. Metodologies PMBOK, eines: PRINCE2 i gestió àgil  SCRUM.

Mòdul 4: El coneixement i els actius intangibles. L’ecosistema: Barreres a la innovació

4.1 Recursos i actius intangibles. El Balanç invisible. Gestión del coneixement: De tàcit a explícit. Facilitar el cercle virtuós

4.2 Identificar i eliminar barreres a la innovació. Maduresa organitzativa. L’entorn i  ecosistema de la innovació.

Mòdul 5: La innovació és canvi. Mesures i indicadors

5.1 Como mesurem la innovació?. Mesures i indicadors. Eines d’avaluació,.

5.2 La innovació es canvi. Compromís de la direcció. Gestionar el canvi. Cultura innovadora.

5.3 Sostenir las millores adquirides. Conclusions.

Al CURS APRENDREU A:

 • Estructurar, millorar i agilitzar el procés d’innovació àgil
 • Reduir el temps de posada al mercat
 • Reduir falles en els llançaments
 • Reduir les inversions perdudes
 • Incrementar la productivitat del procés i “nous ingressos”
 • Planificar escenaris alternatius
 • Organitzar la generació i selecció d’idees. Crear el “portafolis”
 • Gestionar la  ‘intel·ligència’  econòmica i estratègica.
 • Veu del client, expectatives, us d’eines de disseny orientades, ‘Design Thinking’, Kano i QFD.
 • Gestió de projectes i programes amb metodologies i eines com PMBOK, PRINCE2 y SCRUM.
 • El risc i la incertesa, costos i  recursos per a múltiples projectes.
 • Mesurar el procés d’innovació. Us d’una eina d’avaluació del procés i de la ‘cultura innovadora’
 • Com eliminar barreres, hàbits i paradigmes que s’oposen a la innovació.
 • La gestió del canvi i el treball d’equips d’alt rendiment.

Llestos?

Més informació:

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile