Blog Cursos i Tallers Design Thinking Emprenedors i start up Innovació àgil Innovació i canvi Innovació tecnològica Processos

Curs Gestió de la Innovació Àgil

Innovació + Agilitat = Innovació Àgil

Objectius:

Implementar, gestionar i millorar un procés d’innovació àgil.

El curs comprèn tots els aspectes pràctics de la gestió d’innovació àgil. En concret:

 • El procés d’innovació. Innovació i agilitat.
 • Els nou elements clau del procés:
  • Elements d’organització
  • Els processos de suport
 • “Design thinking” vs. Innovació tecnològica. Practica dels models “push” i “pull” de la innovació. Integració dels dos.
 • Como eliminar barreres a la innovació. Les nostres i les del entorn.
 • Innovació és canvi. Pràctica de la gestió del canvi.
 • Avaluació de la innovació. Com valorem la nostra cultura innovadora i com mesurem el procés d’innovació àgil.
 • Innovació i rendiment.
 • Crear cultura innovadora
 • Els processos interns. Integrar-los a un únic procés de direcció.

Experiència internacional:

Tant el  curs com el suport addicional es basen en la experiència internacional i l’excel·lència. Es presenten gran quantitat d’idees provades i experiències per a implementar al tornar a la seva tasca a l’empresa.

A més, l’ajudarem a identificar barreres, hàbits i paradigmes que s’oposen a la innovació i a treballar amb una eina d’avaluació i millora per a definir accions.

El Curs

El curs es realitza des del 2006 i es perfecciona i  redissenya cada any a partir de les experiències adquirides  amb les empreses participants. (Veure referències)

La metodologia de treball, inclou el reunir-nos amb les empreses abans i posteriorment al curs, primer per a detectar les expectatives i prioritats de la organització respecte al curs. La reunió posterior serveix per a orientar i ajudar als participants a treure  el màxim profit amb la implementació de les accions.

Contingut del curs:

 1. Innovació i rendiment. Crear valor des del principi. Autoavaluació inicial.
 2. Estratègia i innovació. La innovació com a procés.
 3. Els 9 elements clau.
 4. Innovació Àgil. Processos Lean. Lean startup. Eines.
 5. Innovació oberta. Generar i seleccionar idees i oportunitats.
 6. El Disseny i “Design Thinking” vs. Innovació tecnològica
 7. Gestionar Projecto i Programes. Metodologies PMBOK, Eines: PRINCE2 i gestió àgil  SCRUM.
 8. Identificar i eliminar barreres a la innovació.
 9. Recursos i actius intangibles. El Balanç invisible. Gestió del Coneixement.
 10. Com mesurem la innovació?. Mesures i indicadors. Eina d’avaluació de 6 i 12 eixos.
 11. La innovació és canvi. Compromís de la direcció. Cultura innovadora.
 12. Sostenir les millores adquirides. Utilitzar l’eina d’avaluació. Conclusions

Informació i inscripcions:

A partir del setembre 2020 s’organitza sota demanda per a grups d’entre 6 i 10 persones d’una o dues empreses u organitzacions, seguint les normes sanitàries.
La duració és de 16 hores. Es pot programar en 2 dies complets o en 4 sessions de 4 hores.

Utilitzeu el document següent com a preinscripció:

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile