Barreres a la innovació Blog Design Thinking Innovació àgil Innovació i canvi Innovació tecnològica Processos Visió i estratègia

El Curs d’Innovació Àgil 2018-19. Accelerar el flux d’innovació com a estratègia d’empresa

Aquest curs es realitza des de 2006. Es redissenya i perfecciona anualment a partir de les experiències adquirides amb les empreses i organitzacions participants.

Es pot organitzar sota demanda per a grups d’entre 8 i 15 persones que poden ser d’una o diverses empreses o organitzacions.
El curs complet és de 24 hores i es pot programar en 3 dies complets o per 5-6 sessions de 4-5 hores.

La nostra metodologia de treball, inclou reunir-nos amb les empreses abans i posteriorment al curs.
Abans, per detectar els temes preferents d’interès i prioritats de l’empresa, ampliant alguns temes o reduir altres ja realitzats. En definitiva, per assegurar que les seves expectatives i necessitats seran cobertes.

La reunió posterior, serveix per orientar i ajudar els participants a treure el màxim profit en la implementació d’accions concretes resultants del curs.

Participar en el curs, li brinda gran quantitat d’idees provades, per implementar en tornar a la seva organització i li facilita el contacte i intercanvi de coneixements amb altres empreses.

Innovar es un procés estratègic:

Innovar no és un fruit de la genialitat, de la casualitat o de la sort, és un procés lligat  a l’estratègia de l’empresa.

Un procés de direcció que millora el seu progrés, competitivitat i que possibilita la creació de:

Cultura innovadora

Innovar contínuament amb èxit, gestionant un flux de projectes i programes per a:

 • Innovar en productes o serveis. Fer quelcom nou.
 • Posicionar-se al mercat de forma diferent o nova. Innovar la proposta de valor als clients i el posicionament de màrqueting.
 • Fer les coses de forma diferent. Innovar els processos interns.
 • Canviar de paradigma. Crear un nou “model mental”.

El nostre flux d’innovació el formen normalment entre 15 i 20 projectes. D’ells, alguns arribaran a la seva fi i altres no. Dels que es completen, alguns compliran els objectius previstos inicialment, tindran èxit i altres no.

Tots els que no hauran continuat, o no han complert amb les expectatives, han consumit temps, diners, i en alguns casos, inversions. Per tant, recursos perduts que cal recuperar amb altres projectes.

El curs és el que més ens ha ajudat a no malgastar recursos i augmentar considerablement el % d’èxits finals…

He tornat a la meva feina després del curs amb idees noves i moltes ganes de tirar-les endavant. He començat de nou amb la il·lusió de millorar molt els nostres resultats.

Sobre tot, ens ha ajudat a identificar barreres, hàbits i paradigmes que s’oposen a la innovació.

Experiència internacional per transmetre com gestionar i millorar el procés:

Tant el curs como el suport addicional es basen en l’experiència internacional i l’excel·lència. Es presenten gran quantitat d’idees provades per implementar al tornar a la seva organització.

A més, l’ajudem a identificar les barreres, hàbits i paradigmes que s’oposen a la innovació.

Objectius:

 • Estructurar i millorar el procés d’innovació àgil , amb experiència internacional, per a millorar el rendiment.
 • Reduir temps de llançament al mercat
 • Reduir falles en els llançaments
 • Reduir inversions perdudes
 • Incrementar la productivitat
 • Augmentar els “nous ingressos”
 • Accelerar el flux d’innovació amb l’estratègia d’empresa..
 • Organitzar i estructurar la generació i selecció d’idees.
 • Gestionar la ‘intel·ligència’ econòmica i estratègica.
 • Escoltar la veu del client, les expectatives, l’ús d’eines de disseny orientat. Design Thinking, Kano i relacions a QFD.
 • Gestionar projectes, programes i el seu flux, amb metodologies i eines PMBOK, PRINCE2 y SCRUM.
 • ° Gestionar el risc, la incertesa, costos i recursos de múltiples projectes.
 • ° Mesurar el procés d’innovació. Utilitzar eines d’avaluació del procés de gestió i de la ‘cultura innovadora’.
 • ° Com eliminar barreres a la innovació i al coneixement, basats en la gestió del canvi i el treball d’equips d’alt rendiment.Differentation 2

Contingut del curs:

 1. Innovació i rendiment. Crear valor des del principi. Autoavaluació inicial: La nostra cultura innovadora
 2. Estratègia i innovació. La innovació com a procés: Els 9 elements clau.
 3. Processos de Suport: Organitzar les activitats “d’intel·ligència” econòmica i estratègica. Estratègia de productes i gestió del portafolis. Gestió de la Tecnologia i Gestió del flux d’innovació.
 4. Innovació Àgil. Processos Lean. Innovació vs. millora continua, (Kaizen). Lean startup. Eines.
 5. Innovació oberta. Generar i seleccionar idees i oportunitats. La veu del client. Expectatives. Arbre d’idees. Afinitats. Qüestionari de diferenciació de Kano. Relacions a QFD.
 6. El Disseny i “Design Thinking”. Sintetitzar aprenentatges, crear ràpidament assajos i prototips. Diferenciació, valor i marques. Assajar conceptes amb l’usuari final. Eines; el poder de les histories.
 7. Gestionar Projectes i Programes. De idees a projectes, selecció i priorització. Projectes y programes: flux. Metodologies PMBOK, eines: PRINCE2 i gestió àgil SCRUM.
 8. Eliminar barreres. Barreres a la innovació: de las persones, de la organització i del entorn. Barreres al coneixement. Maduresa organitzativa. Barreres del entorn: el cas d’Espanya.
 9. Gestió del coneixement i recursos intangibles. El Balanç invisible. Coneixement: De tàcit a explícit, gestionar l’entorn del coneixement. Facilitar el cercle virtuós.
 10. ¿Como mesurem la innovació?. Identificació de mesures i indicadors. Sistema estratègic. Eina d’avaluació, 6 i 12 eixos. Avaluació global del procés. Accions.
 11. La innovació es canvi. Compromís de la direcció. Cultura i gestió del canvi. Integració de processos i gestió integral harmònica.
 12. Sostenir les millores adquirides. Eina d’avaluació. Conclusions

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile