Blog Cursos i Tallers

La direcció integral harmònica

Per què? Què passa?  

Sens dubte, cada un és competent en el seu terreny.

No obstant els resultats en conjunt no són bons. Hi ha errors en tots els terrenys, tenim crisis freqüents, retards, problemes de qualitat, de subministrament, de vendes, les previsions no serveixen, el mercat fluctua i hi ha insatisfacció en els clients. El marge és cada vegada més baix i els rendiments no són adequats. Al final, potser se’n ressenti la tresoreria i comencem a necessitar de més crèdits.

Per tant, cal fer alguna cosa per alimentar el negoci. Ja s’han assajat moltes iniciatives, qualitat ISO, planificació, fabricació Lean, quadre de comandament integral, Six-Sigma, nous sistemes ERP, CRM, programació finita, etc. S’ha gastat molt en sistemes informàtics, alguns estàndards i altres integrats, interfases etc. I sempre els mateixos resultats!

I si el problema és a tot arreu i enlloc a la vegada? I si el problema fos la falta d’integració? I si fos que cada àrea, cada departament, cada element del que anomenem “el negoci”, mira cap al seu propi resultat? ¿Que cada un va pel seu costat?

Avui dia sabem que tota empresa, tota organització constitueix un “sistema” que evoluciona i que es relaciona amb altres “sistemes” exteriors. En realitat, sabem conduir un “sistema” i sabem fer que aprengui, que evolucioni?

L’experiència ens mostra que un “sistema” no es pot curar des de l’exterior, de manera que la capacitat de sanar-se i de millorar, de fer un salt qualitatiu important en els resultats ha de provenir de l’interior.

Què fer?

Per començar, orientar l’organització més a processos i menys a àrees o departaments funcionals. Per a això hem d’haver definit els processos clau, els operatius i els de suport.

Estructurarem els processos horitzontalment i donarem responsabilitat a equips multifuncionals.

Un sol d’aquests equips, mostra representativa de l’empresa pot tenir la capacitat de mobilitzar intel · ligència interna, que existeix i que pertany al mateix “sistema”, a l’organització i que és superior a la suma de les intel·ligències individuals. Aquest equip, convenientment format, ens pot presentar solucions des de dins. Potser caldrà començar per l’equip de direcció. En aquest cas, amb ajuda exterior, per aconseguir la comprensió, entusiasme i suport directiu.
I per a què? ¿Amb quin resultat?

¡Senzillament, per a millors resultats!
Per fer un salt qualitatiu en els rendiments
Per a una major agilitat i un cicle total més curt. Des detectar una necessitat o canvi en el mercat fins a tenir la resposta adequada.

Per a un menor requeriment financer en les operacions internes, menys inversió, en altres paraules, un major retorn en el capital invertit, afegint el mateix valor en menys temps de cicle total.

I el més important: eliminar tensions, estrès psicològic, situacions en què la persona és incapaç de respondre bé a les demandes a les quals està sotmès, simplement perquè el sistema no ho permet.

Com ho farem?
Mitjançant un procés de direcció estructurat i fiable que integri els processos clau. Una forma de S & OP avançat. Incorporant el canvi i modificant les premisses, amb les últimes informacions de l’entorn i particularment les relatives a clients, mercat i cadena de subministrament.

Aquests processos clau són:

 • La gestió d’innovació. Tots els projectes i programes
 • La gestió de clients. Previsions venda i demanda.
 • La gestió d’operacions, subministrament i logística.
 • Els processos de suport. Finances, TI, etc.
 • La gestió del coneixement i els intangibles

Un procés amb un horitzó de previsió suficient per prendre decisions. Que inclou les últimes informacions en cada un dels processos i que ajudi a entendre les implicacions dels canvis i valorar l’impacte en els nostres recursos.
Les bases del procés ho constitueixen els fonaments d’un sol conjunt de dades fiables i compartits, una selecció de la informació rellevant i precisa i la gestió del coneixement.
L’altra base és revisar contínuament les premisses amb què ens fonamentem, amb revisions per excepció, normalment mensuals, per proporcionar visibilitat d’un sol pla realista, revisat i vàlid en totes les àrees funcionals. Conté les últimes informacions disponibles, és a dir, incorpora els canvis coneguts en l’entorn i permet actuar amb decisions a temps i no reactives. Això permet connectar l’estratègia amb el dia a dia, prendre les decisions adequades i corregir les desviacions.


Programa

 • La gestió integral harmònica. Liderar l’empresa amb tots els actius i recursos, tangibles i intangibles. Conceptes
 • Necessitat d’un procés estratègic per a la planificació integral de l’empresa o la unitat operativa.
 • Descripció del procés. Posada en marxa, com s’assignen les responsabilitats.
 • Els sub-processos operatius: gestió de la innovació, gestió de la demanda, gestió de subministrament i processos de suport.
 • Valoració d’escenaris i preparació de decisions a través de la revisió de prioritats.
 • Revisió directiva i indicadors de rendiment.
 • Implementació. Plans d’acció en entorns globals
 • Sostenir les millores adquirides. Conclusions.


Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile