Blog Cursos i Tallers

Innovació àgil. Un procés para renovar l’empresa

El repte és innovar àgilment.

 Sigui per brindar un flux continuat de nous productes o serveis al nostre segment de mercat, o per una renovació interna de processos, o per renovar ràpidament el nostre posicionament en el mercat global.
Es tracta d’aconseguir el factor diferencial a l’empresa per aconseguir un augment del rendiment i alhora dotar-se d’un procés àgil per a això.

Objectius

Crear un procés àgil d’innovació que involucra tots.
Millorar considerablement els temps de desenvolupament, rendiments, aprofitament de recursos, retards i falles:

Temps de desenvolupament    40-60%
Reduir errors de llançament    50 – 80%
Reduir pèrdues en inversió     50 – 80%
Incrementar productivitat        25 -35%
Nous productes o serveis       + 100%

Com a conseqüència, augmentar els èxits en els llançaments i els ingressos per nous productes, per millora de processos interns i noves perspectives.

Disposar del procés contrastat i capaç d’optimitzar la seva capacitat d’Innovació i obtenir els resultats descrits en els objectius. Augmentar la capacitat de gestió de les persones i els equips d’I + D + I

Els resultats de la innovació i també els seus tres enfocaments principals:

 • Innovar en productes o serveis. Fer alguna cosa nova
 • Innovar en l’enfocament o orientació a clients i en el posicionament de Màrqueting. Posicionar de manera nova
 • Innovar en els processos interns. Fer les coses de forma diferent.

Programa

 • Introducció. Els processos bàsics. La innovació com a procés. Gestió de Programes.
 • Estructurar el procés d’innovació i els processos de suport.
 • Tècniques i eines adequades i seleccionades.
 • Processos de Suport: Estratègia de Productes, Gestió del Portafoli, Gestió de la Tecnologia.
 • Gestió de Programes. Conjunts de projectes.
 • Aprofitar potencials d’especialització i innovació.
 • Gestió del Coneixement.
 • Compromís de la direcció. Integració de processos.
 • Cultura de canvi. Posada en pràctica i implementació.
 • Sostenir les millores adquirides. Conclusions

 

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile