Les mesures de rendiment avui. Una eina de direcció estratègica

Mesures i indicadors

Els mètodes tradicionals de mesurar rendiments, que coneixem com a indicadors de resultats han estat basats en criteris purament financers o de productivitat. Avui dia i ja des de la fi del segle XX, aquest tipus d’indicadors han fallat en proporcionar la informació adequada per prendre decisions i sobre la salut d’una organització. A partir del desenvolupament, a principis dels 90, del “Balanced Scorecard” (BS) de R. Kaplan i D. Norton, el que va començar sent un nou sistema d’indicadors de rendiment empresarial, es va anar transformant en el que els seus propis autors qualifiquen avui com “una eina estratègica”. Això ha facilitat el terreny cap a un canvi d’escenari en les mesures de rendiment. El concepte és mesurar processos i mostrar com amb això es mesuren pràcticament totes les àrees d’una empresa, negoci o unitat. A més proporciona un marc comú per a la definició d’indicadors. D’altra banda, aprendre a no mesurar l’innecessari o incorrecte, de manera que s’eviten les males mesures que porten a la confusió ia comportaments inadequats. Massa mesures també confonen.

Objectius

Mesurar no és opcional sinó una necessitat per millorar, motivar, innovar i per portar la estratègia al dia a dia. Per tant cal crear un sistema per:

 1. Mesurar el necessari. Definir l’abast de cada mesura i la seva relació amb objectius
 2. Dissenyar el sistema de mesures i la seva jerarquies
 3. Establir els indicadors corresponents a rendiments.
 4. Seleccionar un nombre mínim de mesures centrals i d’indicadors clau que són vitals
 5. Assignar les responsabilitats
 6. Aconseguir orientar els esforços de tots cap a l’estratègia

Mesures i indicadors adequats:

 • Mesurar és clau per a l’empresa.
 • No és una opció, és necessitat:
  • Per millorar
  • Per innovar
  • Per motivar
  • Per avançar en la línia estratègica
 • Hi ha bones i males mesures
 • El que mesurem afecta els comportaments i crea cultura organitzativa

Millora dels rendiments. Agilitat

 • Mesurar els processos és assegurar-se que siguin més simples i àgils.
 • Mesurar i millorar per sortir reforçats en els canvis turbulents i aplicar una visió “post-crisi”.
 • Millorar processos és innovar i reduir costos, alliberar capital de treball i incrementar notablement la productivitat.
 • Motivar per fer un salt important en el nivell dels rendiments.

Programa

 • Introducció. Problemes i solucions amb les mesures d’avui.
 • Principis. Un marc actual per les mesures. Bones i males mesures. Un sistema d’indicadors: centrals i vitals
 • Les mesures centrals. Selecció de jerarquia de mesures. Responsables
 • Enllaç de les mesures i indicadors amb l’organització. Les mesures com a eina estratègica
 • Models d’excel·lència. Enllaç de les mesures amb actius intangibles i resultats financers.
 • Implementació. Els sistemes de retribució i incentius en funció d’implantar un nou sistema de mesures. Sostenir les millores adquirides. Conclusions.

 

Desplaça cap amunt