Com millorar la previsió de vendes i gestió de la demanda

Satisfer les necessitats dels clients amb una tècnica avançada dels plans de vendes i una gestió integrada de la demanda

Quins passos es realitzen?
  • Introduir tècniques avançades de previsió de vendes i gestió de la demanda
  • Conèixer els històrics i els filtres
  • Conèixer les previsions estadístiques i tendències. Mètodes. simulacions
  • Revisar exactitud. Registres i biaixos. definir responsabilitats
  • Acordar Inputs. Previsions addicionals. registrar premisses
  • Planificació col · laborativa. La cadena de subministrament. Demanda excepcional. Consens en la previsió
  • Gestió i seguiment de la demanda. Comandes, demanda normal i anormal.
  • Relacions amb l’entrada i procés de comandes. Consumir previsions Comprovar ATP.
  • Lead times. Promesa al client.
  • Definir Indicadors de rendiment i millora. Seguiment i accions

Les empreses que optimitzen la seva previsió de vendes per a fer-la cada vegada més fiable, realitzen una millor gestió de la demanda, satisfan millor les necessitats dels seus clients i obtenen més marge.

Es tracta d’elements clau en la relació amb els clients i necessiten ser abordats amb atenció creixent als entorns actuals de canvi continu.

Són encara més importants quan l’empresa s’estén o amplia les seves cadenes de subministrament, atenent a una logística global.

Una bona previsió és fonamental per a totes les àrees: vendes, màrqueting estratègic i operatiu, desenvolupament, finances, producció, aprovisionament i logística.

Atès que les previsions seran sempre errònies, cal conèixer i aprofitar el marge d’error contingut i realitzar una gestió efectiva de la demanda, per disposar de cobertura i flexibilitat. Reduint aquest marge d’error amb mesuraments regulars i indicadors adequats, les previsions es fan més fiables.

Amb les previsions cada vegada més fiables, reduïm costos operatius, augmentem el marge i facilitem un millor servei, eliminant urgències i incidències.

Les empreses, en millorar els seus processos de previsió, milloren substancialment els nivells de servei al client a un cost més reduït i de forma sostenible

 

Desplaça cap amunt