Blog Cursos i Tallers

Com millorar la previsió de vendes i gestió de la demanda

Satisfer les necessitats dels clients amb una tècnica avançada dels plans de vendes i una gestió integrada de la demanda

Quins passos es realitzen?
  • Introduir tècniques avançades de previsió de vendes i gestió de la demanda
  • Conèixer els històrics i els filtres
  • Conèixer les previsions estadístiques i tendències. Mètodes. simulacions
  • Revisar exactitud. Registres i biaixos. definir responsabilitats
  • Acordar Inputs. Previsions addicionals. registrar premisses
  • Planificació col · laborativa. La cadena de subministrament. Demanda excepcional. Consens en la previsió
  • Gestió i seguiment de la demanda. Comandes, demanda normal i anormal.
  • Relacions amb l’entrada i procés de comandes. Consumir previsions Comprovar ATP.
  • Lead times. Promesa al client.
  • Definir Indicadors de rendiment i millora. Seguiment i accions

Les empreses que optimitzen la seva previsió de vendes per a fer-la cada vegada més fiable, realitzen una millor gestió de la demanda, satisfan millor les necessitats dels seus clients i obtenen més marge.

Es tracta d’elements clau en la relació amb els clients i necessiten ser abordats amb atenció creixent als entorns actuals de canvi continu.

Són encara més importants quan l’empresa s’estén o amplia les seves cadenes de subministrament, atenent a una logística global.

Una bona previsió és fonamental per a totes les àrees: vendes, màrqueting estratègic i operatiu, desenvolupament, finances, producció, aprovisionament i logística.

Atès que les previsions seran sempre errònies, cal conèixer i aprofitar el marge d’error contingut i realitzar una gestió efectiva de la demanda, per disposar de cobertura i flexibilitat. Reduint aquest marge d’error amb mesuraments regulars i indicadors adequats, les previsions es fan més fiables.

Amb les previsions cada vegada més fiables, reduïm costos operatius, augmentem el marge i facilitem un millor servei, eliminant urgències i incidències.

Les empreses, en millorar els seus processos de previsió, milloren substancialment els nivells de servei al client a un cost més reduït i de forma sostenible

 

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile