Blog Economia productiva Emprenedors i start up Innovació a Europa Visió i estratègia

Qui finançarà la innovació?

Informe del Global Innovation Índex (GII), 2020.

S’ha anunciat la publicació del proper informe de l’índex Global d’innovació, 2020. El GII d’aquest any està dedicat al tema: “Qui finançarà la innovació?” i es podrà descarregar a partir del 2 de setembre 2020 en aquest enllaç:

L’informe analitza l’estat del finançament de la innovació a tot el món i intenta assenyalar el progrés i els desafiaments pendents. També estudia com la pandèmia del COVID-19 està afectant l’accés d’empreses i emprenedors a les diferents formes de finançament de la innovació.

Sobre l’índex global d’innovació

L’índex global d’innovació (GII) és un rànquing anual per països, que mesura la seva capacitat i el seu acompliment en la innovació. Està produït per la Universitat de Cornell (NY), INSEAD (F) i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (WIPO), en associació amb altres organitzacions i institucions.

La publicació es va iniciar al 2007 per INSEAD i World Business, una revista britànica.

En la tretzena edició del seu rànquing, el GII 2020 utilitza 80 indicadors per classificar la capacitat d’innovació i l’acompliment de 131 economies de tot el món.

El GII es calcula prenent una mitjana simple de les puntuacions en dos subíndexs:  l’índex d’entrades (Inputs) d’innovació i l’índex de producció (Output) de la innovació, que es componen de cinc i dos pilars, respectivament. Cada un d’aquests pilars descriu un atribut d’innovació i comprèn fins a cinc indicadors, i la seva puntuació es calcula mitjançant el mètode de mitjana ponderada.

Diferents rànquings

Fa poc hem presentat aquí els resultats de La Innovació Europea: EIS 2020.

El fet de presentar ara aquí un altre index que potser podria crear confusió, és per dos motius:

  • El GII es un index que està elaborat globalment i per una combinació d’universitats i entitats empresarials, mentre el EIS és una producció de la Comissió Europea i esta lògicament més enfocat als països de la CE.
  • El GII no és només un rànquing de les diferents economies mundials, sinó que, al mateix temps, presenta un tema monogràfic. I el d’aquest any penso que és de vital importància i urgència, com el finançament de la innovació en els propers anys.

Esperem que l’informe serveixi per donar llum a algunes preguntes com les següents:

Preguntes clau

  • Quin és l’estat relatiu del finançament de la innovació avui i en el futur, especialment a la llum de l’actual crisi sanitària i econòmica?
  • Com estan evolucionant les fonts de capital risc?
  • Què aporten els nous actors i mecanismes a la situació? Estan ajudant efectivament a superar possibles falles de mercat?
  • Quines són les diferències entre països? ¿Contribueix la bretxa de finançament de la innovació a aprofundir la bretxa global entre països?
  • Com ens assegurem uns mecanismes de finançament que donin suport al desenvolupament d’ecosistemes d’innovació?

Informe del 2019

Podeu veure les dades completes de l’informe de 2019 a:

Resum del ranking 2019

Hem separat aquí, un resum dels tres rankings globals que presentava l’informe del GII del 2019.

Podeu descarregar l’informe total al enllaç següent.

Presentem també la part de l’informe que fa referència a Espanya:

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile