Blog Cursos i Tallers

Realitzar el canvi per innovar

El canvi és essencial en la vida.

És la norma en tots els processos, biològics, humans i socials. L’anormal seria el “no canvi”. La diferència en el món actual és la multiplicitat i la velocitat del canvi …el canvi accelerat.

Trencar paradigmes:

Maturity 1catUn dels efectes del canvi accelerat és trencar contínuament mites i paradigmes:

 • El que sempre ha estat vàlid, pot no ser-ho ja
 • Compte amb l’experiència: pot ser útil o no
 • Valorem l’estabilitat?
 • Desaprendre pot ser tan important com aprendre
 • Arribar és començar de nou

Fonaments per al canvi. Factors crítics d’èxit:

 • Descontent amb el presente.Plataforma calent
 • Una visió del futur possible
 • Lideratge
 • Identificar el “Gap” (on estem vs. On anem)
 • Un pla realista de com arribar-hi
 • Beneficis i riscos clars
 • Comunicació i comprensió. compromís
 • Formació i entrenament

Barreres al canvi:

 • Actituds  =  “experiència passada”
 • Sentiments  = “agendes ocultes”
 • Història = “sempre ha estat així”
 • Pors  =  Què em passarà?
 • Desconeixement  =  Quin és el veritable propòsit?

La innovació ja és una definició en si mateixa del canvi. Però un canvi precisa:

 • Lideratge
 • Equip
 • Pràctica
 • Formació
 • Acompanyament

Programa

1.- Explicar el canvi

 • Què és el canvi?
 • Multiplicitat i velocitat de canvi
 • Fonaments per al canvi. Visió i dimensionar el “gap”
 • Factors crítics d’èxit
 • Facilitadors. Agents del canvi
 • Canvi individual. Actituds i reaccions
 • Barreres al canvi

2.- Models

 • Com gestionar el canvi en les organitzacions
 • Michael Doyle
 • “Managed Change Model”
 • John P. Kotter
 • La pràctica real. Metodologia pràctica     d’implementació

3.- Implementar el canvi. Fases i projectes

 • Avaluar, comprendre, mobilitzar, dissenyar, comunicar, avaluar
 • La formació en totes les fases
 • Fase de descobriment. identificació
 • Fase de preparació i valoració. Beneficis i costos
 • Fase de planificació. projecte
 • Fase de disseny i execució.
 • Fase de realització i sosteniment

4.- La formació i entrenament. Bases per a l’èxit en la realització

 • Formació en el “què”, en el “perquè” i en el “com”
 • Formació externa i interna. Formació en cascada.
 • Àrees i pla de formació
 • Programes d’entrenament

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile