Superant barreres a la innovació

Innovar

Ja no és només emprendre la transformació digital, sinó una necessitat d’adaptació a un entorn de canvi accelerat. La història humana és la història de totes les nostres innovacions, des de les més petites fins a algunes que són fites fonamentals i han canviat dràsticament la nostra manera de viure.

“El canvi i la innovació, radical o incremental, han estat i són coses normals al transcórrer de la vida humana. No hi ha res extraordinari en adaptar-se. És una condició necessària per a la supervivència, i la nostra història ho mostra. L’ésser humà és un sistema biològic innovador per naturalesa ja que, en el transcurs de l’evolució, s’ha adaptat contínuament als canvis a l’entorn”
Samuel Husenman. “El cambio y la innovación como estratègia adaptativa”. A “El arte de innovar en la empresa” de Antoni M. Güell y Mar Vila. ISBN84-8453-080-9.

No innovar

Posa en risc el futur de les empreses i organitzacions . Com no fomentar el coneixement, o no impulsar els recursos intangibles, i centrar-se només en l’operativa a curt termini, i el balanç econòmic.

Barreres

Si adaptar-se contínuament resulta fatigós, si en algunes organitzacions, entorns socials, o països, costa tant innovar, és perquè s’han creat barreres o resistències.

Com ho fem?

Creant un procés d’innovació àgil.

Identificant les barreres internes i externes.

Millorant la nostra gestió del canvi

Recolzant-nos a l’educació, la ciència, la tecnologia, el disseny i la imaginació.

Creant coneixement i actius intangibles que ens faciliten crear valor.

Amb això també contribuïm a:

Crear una economia més productiva i de més valor afegit,

Millorar la nostra salut i restablir el medi ambient.

Incrementar la capacitat de crear més feina i amb millors salaris

I com a cercle virtuós, que augmenti el poder adquisitiu i la seguretat de les persones.

Allò que, alhora, seria el motor d’una societat de més benestar.

Desplaça cap amunt