Blog Cursos i Tallers

Una millora visible i durable en 100 dies

Posar en pràctica els conceptes ‘Lean’ i ‘Àgil’, ràpida i econòmicament per reduir costos i guanyar en agilitat

I això ho fa un equip de la pròpia empresa format per persones de diferents departaments i nivells.

És per això que cada sessió comporta sempre elements positius de cohesió d’equips multifuncionals i l’adhesió de tots els participants en les solucions i millores acordades i projectades.

Un projecte proposat i realitzat pel mateix equip donarà resultats visibles i durables en curt termini de temps.

Reduir costos i guanyar en agilitat

‘Lean’,’Agile’ i ‘Six-Sigma’ són paraules i conceptes àmpliament divulgats.

La seva aplicació, si es reliza adequadament, serà important per a tota empresa que vulgui ser àgil i disposar d’uns costos operatius més que competitius.

En la major part dels casos, se solen considerar aplicables en un entorn de producció, però de tota manera, igualment són aplicables i amb un alt rendiment als circuits administratius i per això els apliquem a tots els sectors de l’empresa.

Esquema de les activitats:

En cinc dies, un equip multifuncional intern, ja preparat, a partir de l’anàlisi a fons d’un procés que s’ha seleccionat com un dels importants i claus en l’empresa, aconsegueix definir un projecte de millora, amb uns objectius que normalment són un salt qualitatiu important en el rendiment.

  • Primer dia: Construcció i missió de l’equip. Rols en el equiipo i sponsor. Fluxos dels processos actuals. Identificació del procés base.
  • Segon dia: Fluxos administratius i de la informació. Valor i mapes de valor. Identificació i anàlisi dels problemes existents. Concepció del flux objectiu o optimitzat.
  • Tercer dia: Presentació de resultats i el procés objectiu optimitzat al sponsor. Construcció i test de la solució operativa. Conclusions.
  • Intermedi entre sessions, normalment una setmana. Anàlisi i flux de comentaris.
  • Quart dia: Mesures i indicadors. Modelització del canvi. Estructura del projecte a realitzar. Preparació de beneficis i costos.
  • Cinquè dia: Planificació del projecte, plans d’acció, costos i beneficis esperats, anàlisi financera, retorn del projecte, identificació de riscos i plans d’acció.

El projecte es porta a terme en 3 mesos, amb el mateix equip com a equip responsable de projecte i amb els objectius, costos, mesures i indicadors aprovats.


Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile