8 vistes sobre innovació i la innovació àgil

Aquest article presenta vuit vistes o aspectes sobre la innovació i la agilitat.

Introducció:

Innovació és una paraula molt usada i en molts àmbits. Tothom sembla estar d’acord que cal fomentar-la i que totes les empreses i organitzacions haurien d’enfocar la seva estratègia a la innovació, especialment les pimes i noves empreses.

Però el concepte que de vegades s’explica en aquests diferents àmbits no sempre coincideix. Crec que hauria d’aclarir primer el concepte que vaig a aplicar a la paraula innovació, i que està enfocada a l’acció, és a dir, a les capacitats de l’organització per actuar.

Conceptes:

Innovar seria alguna cosa així com portar les bones idees a la realitat, de forma continuada i amb èxit. Innovar no és, per tant, fruit de la genialitat, de la casualitat o de la sort sinó un procés. Un procés que es pot dissenyar, implantar i millorar en totes les empreses i organitzacions. Un procés que afavoreix la creació d’una “cultura innovadora”.

Innovar no és una opció sinó una necessitat. Vol dir:

  • Fer alguna cosa nova. Innovar en productes o serveis.
  • Posicionar-se en el mercat o segment de forma diferent o nova. Innovar en la proposta de valor a clients i en el posicionament en el mercat.
  • Fer les coses de manera diferent. Innovar els processos interns.
  • Canviar de paradigma. Crear un nou “model mental” o categoria.

Tipus:

Ho veiem diferent a la invenció o al descobriment, que seria una cosa que fins al moment es desconeix, normalment basat en un descobriment sigui científic o tecnològic.

Una innovació és la utilització d’aquest nou coneixement o tecnologia per a una aplicació real. Una cosa que serveix a les persones o a la comunitat.

  • La innovació pot significar un salt radical en l’àmbit empresarial, cosa que el mercat no ha vist mai abans.
  • O pot ser de tipus incremental, és a dir que ha pres un concepte o idea existent i el millora, típicament usant un procés d’etapes i de desenvolupament en fases, que condueixen a un nou producte comercialment viable.
  • Però tampoc la confonem amb la millora contínua o “Kaizen”, és a dir, la innovació sempre tindrà un caràcter de cert ‘salt qualitatiu’.

I aquestes són, resumides, les 8 cares o vistes sobre innovació i la innovació àgil que podeu veure en l’article complet:

1)  Innovació i canvi

La innovació és canvi, i per gestionar-la hem de gestionar el canvi adequadament.

2)  Barreres a la innovació

Es requereix un esforç continuat per buscar l’origen de les barreres internes i externes, amb plans d’acció per eliminar les internes i almenys disminuir les externes. El nostre entorn no és el més favorable a la innovació.

3) Innovar és un procés

La gestió de la innovació és un procés de direcció, directament lligat a l’estratègia de cada empresa i d’acord amb la seva visió i valors concrets.

4)  Innovació i rendiment

Haurem d’harmonitzar la innovació com un procés a futur amb l’operativa diària, el rendiment immediat, compartint recursos i pressupostos limitats en un procés de “gestió integral harmònica” .

5)  Innovació àgil

El procés d’innovació el convertim en àgil mitjançant metodologies “Lean”.

6)  Cultura innovadora i maduresa

La cultura innovadora és part de la maduresa organitzativa, es crea amb l’aprenentatge acumulat al estructurar i perfeccionar el procés d’innovació, i amb les experiències d’èxits i errors.

7)  Mesurar la gestió de innovació

Disposar d’un sistema integrat de mesures i indicadors i utilitzar l’eina d’avaluació de la gestió de innovació.

8)  Alguns detalls sobre un procés d’innovació àgil

El terme ‘Lean’ i l’agilitat s’apliquen no només en la producció o en àmbits industrials sinó en els processos d’empreses i organitzacions de tota mena. També ho apliquem en la innovació. Un procés d’innovació àgil s’ha dissenyat i provat des de metodologies d’agilitat i orientació al client. Encara que el representem com un flux continu, està permanentment obert a l’exterior, es basa en la iteració i l’activitat simultània de diversos subprocessos.

Llegiu l’article complet

Desplaça cap amunt