Barreres a la innovació Blog Economia productiva Innovació a Europa Innovació àgil Innovació i canvi

Webinar: La innovació d’urgència

Per què és tan important i urgent fomentar la innovació a tots els àmbits?

Abans hi havia la ‘possibilitat’ d’innovar. Després va venir la necessitat.

Més endavant començava la presa per innovar. I així fins fa ben poc.

Però ara necessitem la innovació d’urgència.

Cal abordar els tres motors crítics de l’èxit en la innovació: accelerar el procés, reduir els riscos inherents a la incertesa i comprometre la organització i el seu ecosistema més ampli en l’esforç per a la innovació.

Voldria donar les gràcies a l’ACCID, Acció Preventiva, Responsablia i APDO per l’organització d’aquest Webinar.

Hi ha un ampli consens en què la innovació juntament amb la internacionalització són claus en la supervivència i el creixement de les empreses. Però sembla que no s’acaba de portar a la pràctica. Reconèixer i eliminar les barreres a la innovació és vàlid no nomes per les empreses sinó per a tot tipus d’organitzacions, i per a territoris, països, i regions.

Aquests són els objectius del contingut, amb les idees i hipòtesis a transmetre:

  1. Remarcar la necessitat i la urgència de la innovació en totes les organitzacions i en tots els àmbits. Una introducció del concepte “innovar” i al concepte de “Innovació d’urgència”.
  2. La tesi que la innovació és clau per millorar l’economia macro i micro, i que en moments de crisi, les empreses que es basen en la innovació com a estratègia, surten millor.
  3. Veure com estem (Pre Covid), en innovació, en el nostre país, en l’entorn europeu i global. Diferències en la cultura innovadora. Com avaluem la innovació, tant en les empreses com a nivell macroeconòmic.
  4. Veurem l’existència de barreres a la innovació, i quines barreres frenen el desenvolupament en l’entorn social, econòmic i cultural en què ens movem.
  5. La crisi actual provocada pel Covid-19 ha catalitzat la “innovació d’urgència”. Com els canvis accelerats i abruptes fan més necessària la innovació. El finançament de la innovació i perspectives en temps de crisi.
  6. Com podem accelerar el nostre procés d’innovació a l’empresa i estendre la massa crítica d’empreses innovadores en el nostre entorn. La integració de totes les àrees de l’organització en el procés i de l’entorn macroeconòmic en aquest esforç en tots els àmbits i sectors.

Organitzat per:

Amb la col·laboració de:

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile