Webinar: La innovació d’urgència

Per què és tan important i urgent fomentar la innovació a tots els àmbits?

Abans hi havia la ‘possibilitat’ d’innovar. Després va venir la necessitat.

Més endavant començava la presa per innovar. I així fins fa ben poc.

Però ara necessitem la innovació d’urgència.

Cal abordar els tres motors crítics de l’èxit en la innovació: accelerar el procés, reduir els riscos inherents a la incertesa i comprometre la organització i el seu ecosistema més ampli en l’esforç per a la innovació.

Voldria donar les gràcies a l’ACCID, Acció Preventiva, Responsablia i APDO per l’organització d’aquest Webinar.

Hi ha un ampli consens en què la innovació juntament amb la internacionalització són claus en la supervivència i el creixement de les empreses. Però sembla que no s’acaba de portar a la pràctica. Reconèixer i eliminar les barreres a la innovació és vàlid no nomes per les empreses sinó per a tot tipus d’organitzacions, i per a territoris, països, i regions.

Aquests són els objectius del contingut, amb les idees i hipòtesis a transmetre:

  1. Remarcar la necessitat i la urgència de la innovació en totes les organitzacions i en tots els àmbits. Una introducció del concepte “innovar” i al concepte de “Innovació d’urgència”.
  2. La tesi que la innovació és clau per millorar l’economia macro i micro, i que en moments de crisi, les empreses que es basen en la innovació com a estratègia, surten millor.
  3. Veure com estem (Pre Covid), en innovació, en el nostre país, en l’entorn europeu i global. Diferències en la cultura innovadora. Com avaluem la innovació, tant en les empreses com a nivell macroeconòmic.
  4. Veurem l’existència de barreres a la innovació, i quines barreres frenen el desenvolupament en l’entorn social, econòmic i cultural en què ens movem.
  5. La crisi actual provocada pel Covid-19 ha catalitzat la “innovació d’urgència”. Com els canvis accelerats i abruptes fan més necessària la innovació. El finançament de la innovació i perspectives en temps de crisi.
  6. Com podem accelerar el nostre procés d’innovació a l’empresa i estendre la massa crítica d’empreses innovadores en el nostre entorn. La integració de totes les àrees de l’organització en el procés i de l’entorn macroeconòmic en aquest esforç en tots els àmbits i sectors.

Organitzat per:

Amb la col·laboració de:

Desplaça cap amunt