Curs Gestió de la Innovació Àgil

Implementar, gestionar i millorar un procés d'innovació àgil. Tant el curs com el suport addicional es basen en la experiència internacional i l’excel·lència. Es presenten quantitat d'idees provades i experiències per a implementar al tornar a la seva tasca. A més l’ajudem a identificar barreres, hàbits i paradigmes que s’oposen a la innovació i a treballar amb una eina d'avaluació i millora.

Gestió de projectes i programes d’innovació

Portar l'excel·lència al flux de projectes i programes de projectes. Símptomes de que alguna cosa cal fer ... Lamentablement, molts projectes s'acaben amb retard, sobrepassen els costos i fallen en complir amb els objectius proposats. Es dedica molt d'esforç al seguiment i coordinació entre els diferents responsables i malgrat això, no s'aconsegueix una complementació efectiva. Els costos es disparen.

La direcció integral harmònica

Per què? Què passa?   Sens dubte, cada un és competent en el seu terreny. No obstant els resultats en conjunt no són bons. Hi ha errors en tots els terrenys, tenim crisis freqüents, retards, problemes de qualitat, de subministrament, de vendes, les previsions no serveixen, el mercat fluctua i hi ha insatisfacció en els clients. El marge és cada vegada més baix i els rendiments no són adequats. Al final, potser se'n ressenti la tresoreria i comencem a necessitar de més…

Innovació àgil. Un procés para renovar l’empresa

El repte és innovar àgilment. Sigui per brindar un flux continuat de nous productes o serveis al nostre segment de mercat, o per una renovació interna de processos, o per renovar ràpidament el nostre posicionament en el mercat global. Es tracta d'aconseguir el factor diferencial a l'empresa per aconseguir un augment del rendiment i alhora dotar-se d'un procés àgil per a això.