Com identificar una bona gestió de la innovació

Un model d'innovació àgil basat en la pràctica empresarial, com un procés de direcció i lligat a l'estratègia. La innovació àgil és un procés obert, que relaciona l'empresa amb l'exterior, incrementa la seva capacitat per aprendre, crea xarxes de coneixement i la prepara per aportar avantatges tecnològiques, avantatges competitives o avantatges d'optimització dels seus processos interns i que redueixen els seus costos, de manera continuada.

Un model de gestió de la innovació

Ponència presentada a les Sessions de Treball de la III Jornada de l'ACCID i APC. Universitat de Girona. 30 maig 2014. En la direcció d'empreses i organitzacions són les idees les que realment importen i no pas els models. Els models són simplificacions de la realitat que serveixen per resumir la complexitat i transmetre coneixements o experiències que després han de ser adaptats a una altra realitat. Veurem un model basat en la pràctica empresarial...

Per què fallen tant les bones iniciatives?

Liderar el canvi amb agilitat i èxit. El lideratge és una combinació de presa de decisions adequades i un comportament apropiat. Embarcar-se en un programa de canvi sense aquestes premisses resultarà en un fracàs. Tots hem vist fallar massa iniciatives i projectes que semblaven excel·lents, però que fracassen repetidament en la seva posada en pràctica. Bones idees, inicialment molt interessants i prometedores, es queden en intents, s'encallen o no acaben produint els resultats esperats, amb el consegüent malbaratament de recursos…

El talent, els equips multifuncionals i la innovació

El talent, els equips multifuncionals i la innovació van ser temes de la V jornada del Institut Internacional de Postgrau de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). El talent: Motor de creixement. Diferents visions sobre el talent, individual i col·lectiu, des dels seus també diferents àmbits i sectors professionals en què actuen. Una jornada que va mostrar una vegada més el potencial dels equips multifuncionals.