Barreres a la innovació Design Thinking Innovació àgil Innovació i canvi Innovació tecnològica Processos Visió i estratègia

El nou curs d’Innovació Àgil 2018. Accelerar el flux d’innovació com a estratègia d’empresa

Aquest curs es realitza des de 2006. Es redissenya i perfecciona anualment a partir de les experiències adquirides amb les empreses i organitzacions participants.

Es pot organitzar sota demanda per a grups d’entre 8 i 15 persones que poden ser d’una o diverses empreses o organitzacions.
El curs complet és de 24 hores i es pot programar en 3 dies complets o per 5-6 sessions de 4-5 hores.

La nostra metodologia de treball, inclou reunir-nos amb les empreses abans i posteriorment al curs.
Abans, per detectar els temes preferents d’interès i prioritats de l’empresa, ampliant alguns temes o reduir altres ja realitzats. En definitiva, per assegurar que les seves expectatives i necessitats seran cobertes.

La reunió posterior, serveix per orientar i ajudar els participants a treure el màxim profit en la implementació d’accions concretes resultants del curs.

Participar en el curs, li brinda gran quantitat d’idees provades, per implementar en tornar a la seva organització i li facilita el contacte i intercanvi de coneixements amb altres empreses.

Descarrega fulletó

Innovar es un procés estratègic:

Innovar no és un fruit de la genialitat, de la casualitat o de la sort, és un procés lligat  a l’estratègia de l’empresa.

Un procés de direcció que millora el seu progrés, competitivitat i que possibilita la creació de:

Cultura innovadora

Innovar contínuament amb èxit, gestionant un flux de projectes i programes per a:

 • Innovar en productes o serveis. Fer quelcom nou.
 • Posicionar-se al mercat de forma diferent o nova. Innovar la proposta de valor als clients i el posicionament de màrqueting.
 • Fer les coses de forma diferent. Innovar els processos interns.
 • Canviar de paradigma. Crear un nou “model mental”.

El nostre flux d’innovació el formen normalment entre 15 i 20 projectes. D’ells, alguns arribaran a la seva fi i altres no. Dels que es completen, alguns compliran els objectius previstos inicialment, tindran èxit i altres no.

Tots els que no hauran continuat, o no han complert amb les expectatives, han consumit temps, diners, i en alguns casos, inversions. Per tant, recursos perduts que cal recuperar amb altres projectes.

El curs és el que més ens ha ajudat a no malgastar recursos i augmentar considerablement el % d’èxits finals…

He tornat a la meva feina després del curs amb idees noves i moltes ganes de tirar-les endavant. He començat de nou amb la il·lusió de millorar molt els nostres resultats.

Sobre tot, ens ha ajudat a identificar barreres, hàbits i paradigmes que s’oposen a la innovació.

Experiència internacional per transmetre com gestionar i millorar el procés:

Tant el curs como el suport addicional es basen en l’experiència internacional i l’excel·lència. Es presenten gran quantitat d’idees provades per implementar al tornar a la seva organització.

A més, l’ajudem a identificar les barreres, hàbits i paradigmes que s’oposen a la innovació.

Objectius:

 • Estructurar i millorar el procés d’innovació àgil , amb experiència internacional, per a millorar el rendiment.
 • Reduir temps de llançament al mercat
 • Reduir falles en els llançaments
 • Reduir inversions perdudes
 • Incrementar la productivitat
 • Augmentar els “nous ingressos”
 • Accelerar el flux d’innovació amb l’estratègia d’empresa..
 • Organitzar i estructurar la generació i selecció d’idees.
 • Gestionar la ‘intel·ligència’ econòmica i estratègica.
 • Escoltar la veu del client, les expectatives, l’ús d’eines de disseny orientat. Design Thinking, Kano i relacions a QFD.
 • Gestionar projectes, programes i el seu flux, amb metodologies i eines PMBOK, PRINCE2 y SCRUM.
 • ° Gestionar el risc, la incertesa, costos i recursos de múltiples projectes.
 • ° Mesurar el procés d’innovació. Utilitzar eines d’avaluació del procés de gestió i de la ‘cultura innovadora’.
 • ° Com eliminar barreres a la innovació i al coneixement, basats en la gestió del canvi i el treball d’equips d’alt rendiment.Differentation 2

Contingut del curs:

 1. Innovació i rendiment. Crear valor des del principi. Autoavaluació inicial: La nostra cultura innovadora
 2. Estratègia i innovació. La innovació com a procés: Els 9 elements clau.
 3. Processos de Suport: Organitzar les activitats “d’intel·ligència” econòmica i estratègica. Estratègia de productes i gestió del portafolis. Gestió de la Tecnologia i Gestió del flux d’innovació.
 4. Innovació Àgil. Processos Lean. Innovació vs. millora continua, (Kaizen). Lean startup. Eines.
 5. Innovació oberta. Generar i seleccionar idees i oportunitats. La veu del client. Expectatives. Arbre d’idees. Afinitats. Qüestionari de diferenciació de Kano. Relacions a QFD.
 6. El Disseny i “Design Thinking”. Sintetitzar aprenentatges, crear ràpidament assajos i prototips. Diferenciació, valor i marques. Assajar conceptes amb l’usuari final. Eines; el poder de les histories.
 7. Gestionar Projectes i Programes. De idees a projectes, selecció i priorització. Projectes y programes: flux. Metodologies PMBOK, eines: PRINCE2 i gestió àgil SCRUM.
 8. Eliminar barreres. Barreres a la innovació: de las persones, de la organització i del entorn. Barreres al coneixement. Maduresa organitzativa. Barreres del entorn: el cas d’Espanya.
 9. Gestió del coneixement i recursos intangibles. El Balanç invisible. Coneixement: De tàcit a explícit, gestionar l’entorn del coneixement. Facilitar el cercle virtuós.
 10. ¿Como mesurem la innovació?. Identificació de mesures i indicadors. Sistema estratègic. Eina d’avaluació, 6 i 12 eixos. Avaluació global del procés. Accions.
 11. La innovació es canvi. Compromís de la direcció. Cultura i gestió del canvi. Integració de processos i gestió integral harmònica.
 12. Sostenir les millores adquirides. Eina d’avaluació. Conclusions