Avaluació: mesures i indicadors Barreres a la innovació Innovació àgil Innovació i canvi Innovació tecnològica Visió i estratègia

8 vistes sobre innovació i la innovació àgil

Aquest article presenta vuit vistes o aspectes sobre la innovació i la agilitat.

Introducció:

Innovació és una paraula molt usada i en molts àmbits. Tothom sembla estar d’acord que cal fomentar-la i que totes les empreses i organitzacions haurien d’enfocar la seva estratègia a la innovació, especialment les pimes i noves empreses.

Però el concepte que de vegades s’explica en aquests diferents àmbits no sempre coincideix. Crec que hauria d’aclarir primer el concepte que vaig a aplicar a la paraula innovació, i que està enfocada a l’acció, és a dir, a les capacitats de l’organització per actuar.

Conceptes:

Innovar seria alguna cosa així com portar les bones idees a la realitat, de forma continuada i amb èxit. Innovar no és, per tant, fruit de la genialitat, de la casualitat o de la sort sinó un procés. Un procés que es pot dissenyar, implantar i millorar en totes les empreses i organitzacions. Un procés que afavoreix la creació d’una “cultura innovadora”.

Innovar no és una opció sinó una necessitat. Vol dir:

  • Fer alguna cosa nova. Innovar en productes o serveis.
  • Posicionar-se en el mercat o segment de forma diferent o nova. Innovar en la proposta de valor a clients i en el posicionament en el mercat.
  • Fer les coses de manera diferent. Innovar els processos interns.
  • Canviar de paradigma. Crear un nou “model mental” o categoria.

Tipus:

Ho veiem diferent a la invenció o al descobriment, que seria una cosa que fins al moment es desconeix, normalment basat en un descobriment sigui científic o tecnològic.

Una innovació és la utilització d’aquest nou coneixement o tecnologia per a una aplicació real. Una cosa que serveix a les persones o a la comunitat.

  • La innovació pot significar un salt radical en l’àmbit empresarial, cosa que el mercat no ha vist mai abans.
  • O pot ser de tipus incremental, és a dir que ha pres un concepte o idea existent i el millora, típicament usant un procés d’etapes i de desenvolupament en fases, que condueixen a un nou producte comercialment viable.
  • Però tampoc la confonem amb la millora contínua o “Kaizen”, és a dir, la innovació sempre tindrà un caràcter de cert ‘salt qualitatiu’.

I aquestes són, resumides, les 8 cares o vistes sobre innovació i la innovació àgil que podeu veure en l’article complet:

1)  Innovació i canvi

La innovació és canvi, i per gestionar-la hem de gestionar el canvi adequadament.

2)  Barreres a la innovació

Es requereix un esforç continuat per buscar l’origen de les barreres internes i externes, amb plans d’acció per eliminar les internes i almenys disminuir les externes. El nostre entorn no és el més favorable a la innovació.

3) Innovar és un procés

La gestió de la innovació és un procés de direcció, directament lligat a l’estratègia de cada empresa i d’acord amb la seva visió i valors concrets.

4)  Innovació i rendiment

Haurem d’harmonitzar la innovació com un procés a futur amb l’operativa diària, el rendiment immediat, compartint recursos i pressupostos limitats en un procés de “gestió integral harmònica” .

5)  Innovació àgil

El procés d’innovació el convertim en àgil mitjançant metodologies “Lean”.

6)  Cultura innovadora i maduresa

La cultura innovadora és part de la maduresa organitzativa, es crea amb l’aprenentatge acumulat al estructurar i perfeccionar el procés d’innovació, i amb les experiències d’èxits i errors.

7)  Mesurar la gestió de innovació

Disposar d’un sistema integrat de mesures i indicadors i utilitzar l’eina d’avaluació de la gestió de innovació.

8)  Alguns detalls sobre un procés d’innovació àgil

El terme ‘Lean’ i l’agilitat s’apliquen no només en la producció o en àmbits industrials sinó en els processos d’empreses i organitzacions de tota mena. També ho apliquem en la innovació. Un procés d’innovació àgil s’ha dissenyat i provat des de metodologies d’agilitat i orientació al client. Encara que el representem com un flux continu, està permanentment obert a l’exterior, es basa en la iteració i l’activitat simultània de diversos subprocessos.

Llegiu l’article complet

Author

Francesc Guell is the owner of this site. He was CEO and director of international companies in specialty chemicals and pharmaceuticals. The last 12 years was associated with international consulting groups, providing advice and support to businesses on topics such as innovation and agile innovation processes, operational excellence, knowledge management, change management, strategy and integrated business management. Currently creates and presents courses and workshops on these topics. He graduated as a chemical engineer, postgraduate from ESADE Business School in Business Administration and Master in Knowledge Management. He participated in numerous programs, seminars and ESADE, IESE, EADA, APD and MCE (Management Centre Europe). He is author of articles, presentations and courses on innovation in strategic management, integrated business models, knowledge management, performance measurement, change management and excellence in business processes. See more in: Professional Profile